Hvad er en “EU rejseforsikring”?

11. august 2017

Med “EU rejseforsikring” kan forstås enten det blå EU-sygesikringskort eller en rejseforsikring som gælder i EU. Men hvad dækker hvornår?

Når du køber en rejseforsikring skal du altid vælge hvilket geografisk dækningsområde den skal dække. Inden for rejseforsikringsbranchen opererer man med fire forskellige geografiske dækningsområder. Det er dækning i EU/EØS, dækning udvidet Europa, og dækning i hele verden (med eller uden USA).

En “EU rejseforsikring” er derfor en rejseforsikring som dækker i alle lande der er en del af EU og EØS samarbejdet. Det vil sige: Belgien, Bulgarien, Cypern, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien og Nordirland, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig.

Vælg den rigtige type rejseforsikring til dine behov

Du kan vælge forskellige typer rejseforsikring der dækker i EU. De to mest almindelige typer rejseforsikring på det danske marked er årsrejseforsikringer og enkeltrejseforsikringer. De to typer rejseforsikring dækker forskellige behov.

Normalvis anbefales enkeltrejseforsikringer til personer eller familier som kun rejser en enkelt gang om året. Det kan sædvanligvis ikke svare sig økonomisk at købe en årsrejseforsikring hvis man ikke rejser mere end den ene gang årligt.

Årsrejseforsikringen er derimod til dem som rejser meget. Der kan være gode penge at spare på årsrejseforsikringen hvis du er i udlandet ofte. Du kan nemlig rejse et ubegrænset antal gange om året med en årsrejseforsikring. Du skal blot være opmærksom på at hver rejse som regel kun må vare 30 dage. Det kan dog variere fra selskab til selskab.

Husk det blå sygesikringskort når du rejser i EU

Når du rejser inden for EU bør du altid have det blå EU-sygesikringskort med. Det gælder både selvom du har købt en rejseforsikring eller ej.

Hvis du vælger at rejse uden en rejseforsikring, så er det blå EU-sygesikringskort din garanti for at du kan modtage sundhedsydelser og lægebehandling fra det offentlige. Du er dækket på lige vilkår med borgerne i det land du besøger. Det betyder at du vil opleve delvis egenbetaling i nogle europæiske lande, når du går til lægen eller skal på hospitalet.

Selvom du har du købt en rejseforsikring til din ferie i EU, skal du stadigvæk medbringe det blå EU-sygesikringskort. Langt de fleste rejseforsikringsselskaber kræver nemlig at du har det blå EU-sygesikringskort med på rejsen for at deres rejseforsikring dækker.

Fordele ved en “EU rejseforsikring”

Til forskel fra det blå EU-sygesikringskort, så dækker en privat rejseforsikring mange andre ting end lægebehandling og hospitalsindlæggelse. Først og fremmest, så er hjemtransport altid inkluderet når du køber en rejseforsikring. Det betyder at du kan komme hjem hurtigt og omkostningsfrit hvis du bliver alvorligt sygt.

Udover det, så kan rejseforsikringen indeholde en lang række andre dækninger. Det er hvert selskab der fastsætter deres dækninger og vilkår, så der vil være forskel alt efter hvilken rejseforsikring du køber. Der er dog nogle generelle dækninger som normalt er inkluderet. Det vil være dækning som privatansvar og retshjælp, 24 timer lægevagt, tyveri og røveri, ferieboligsikring, krisehjælp, evakuering, eftersøgning og redning, og ulykkesforsikring.

Husk dog altid at nærlæs betingelserne for din rejseforsikring, så du er sikker på hvordan du er dækket på din rejse. Og husk at du selv kan være med til at bestemme hvor meget du skal være forsikret for. Hvis du skal være aktiv på ferien så anbefales det altid at du køber den bedst mulige dækning.

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer

Europæiske ERV

Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-
Standarddækninger
Corona
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.