Select Page

Hvad dækker det blå sygesikringskort?

15 Jan 2017 | Opdateret 04 Aug 2021

Meget har været skrevet om det blå sygesikringskort, som siden 2014 har erstattet vores gule sygesikring, når vi skal på ferie i Europa. Du har sikkert læst eller hørt, at vi ikke er lige så godt dækket med den nye ordning.

Før i tiden var vi sikre på, at det danske sundhedsvæsen tog sig kærligt af regningen, hvis vi blev syge eller kom til skade, når vi var på ferie i Europa. Men den tid er slut. Nu må vi nemlig tage til takke med det blå sygesikring.

Men hvad betyder ændringen helt specifikt for dig? Hvad dækker det blå sygesikringskort egentlig, når man skal på ferie i Europa? Dette vil du få svar på i denne artikel.

Hvad har jeg ret til?

Med det blå sygesikringskort i lommen, har du ret til det der kaldes nødvendig læge-, tandlæge og hospitalsbehandling, fra den offentlige sygesikring i det land du er på ferie i. Dette gælder for alle EU/EØS lande, samt Schweiz. Det vil være op til den behandlende læge, at vurdere om der skal foretages nødvendig behandling lokalt.

Vær opmærksom på, at det blå sygesikringskort ikke dækker, hvis din rejse er foretaget med det primære formål, at søge behandling i et andet land end Danmark. Det blå sygesikringskort dækker heller ikke, hvis det vurderes, at der ikke er brug for nødvendig behandling, fordi du godt kan vente til du kommer tilbage til Danmark.

Reglerne foreskriver ydermere, at du ikke har ret til behandling på private hospitaler, hos private læger, eller modtage andre sundhedsydelser der ikke er omfattet af det pågældende lands offentlige sygesikring. Husk i øvrigt også på, at det blå sygesikringskort kun er gældende for midlertidige ophold, hvilket betyder ophold med en maksimal varighed at 1 år.

Samme vilkår og regler, som borgerne i det land, man rejser i

Dette er hovedreglen for det blå sygesikringskort, og dermed også den største ændring, i forhold til dækningen med det gule sygesikring, før i tiden, hvor vi i hele Europa var dækket af de samme vilkår, som hvis vi var hjemme i Danmark.

Og i og med, at vi i Danmark har mange gratis sundhedsydelser, så har det betydet, at vi har oplevet størst forringelse af vores vilkår, når vi besøger andre europæiske lande. Dette er værd at huske på. For ønsker man den fulde dækning, som tidligere, så er man nødt til at tegne en privat rejseforsikring til Europa.

Der er nemlig stor forskel på procentdelen af brugerbetaling for læge- og sygehusbehandling, samt medicin i de respektive europæiske lande. Hvis du gerne vil vide mere om de specifikke satser og vilkår, for det land du skal holde ferie i, så besøg EU’s egen hjemmeside her. Her kan du kan læse en detaljeret gennemgang af reglerne for hvert land. Hver dog opmærksom på, at reglerne kun er beskrevet på engelsk, fransk og tysk, samt landets eget sprog.

Hvem skal betale?

Udgifterne til behandling og eventuel refusion bliver fastsat efter reglerne i det land hvor behandlingen bliver foretaget. Du kan dog i visse tilfælde være heldig, at du kan få det resterende beløb refunderet, gennem den danske sundhedsforsikring når du kommer hjem, men dette er ikke en garanti. Hvis du ønsker at søge yderlig refusion for behandling når du er tilbage i Danmark, så skal du altid huske at gemme kvitteringerne for din behandling.

Ingen hjemtransport

Uanset hvilket land du befinder dig i, uden for Danmarks grænser, så dækker den danske stat ikke for din lægeordinerede hjemtransport. Der skal du selv stå for betalingen. Eller også skal du købe en privat rejseforsikring, der dækker din hjemtransport, hvis du skulle være så uheldig, at blive alvorlig syg på din rejse.

Du finder her på siden et bredt udvalg af danske forsikringsselskaber, der alle tilbyder rejseforsikringer til Europa. Ønsker du ikke at stå med risikoen for en ekstra regning, når ferien er slut, så køb en rejseforsikring.

Sammenlign 2021-priser på rejseforsikringer

Europæiske ERV

Fra 207,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 305,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 400,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Europæiske ERV
Fra 207,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 305,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 400,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år.