Rejseforsikring Malta

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Malta

Europæiske ERV
erv logo
Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst også i tilfælde af corona, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald hvis nærmeste familie bliver akut syg, ødelagt ferie pga. sygdom under rejsen og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring (afbestil, ombook eller erstat med anden rejsende).

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-

Standarddækninger
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Bagage

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
erv logo
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring), forsinket hjemrejse og feriekompensation.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Rom: italien.um.dk/coronavirus-malta

Om rejseforsikringer til Malta

Ved rejser til Malta er du dækket af det blå sygesikringskort. Ved fremvisning af sygesikringskortet, er du dermed dækket af den offentlige sygesikring i landet på lige fod med landets indbyggere. Malta har et godt sundhedssystem, der overordnet set minder om det danske i forhold til egenbetaling. Det betyder, at lægehjælp og indlæggelse på hospital samt behandling og medicinering ved indlæggelse er gratis.

Det blå sygesikringskort dækker udelukkende sundhedsforhold i henhold til den offentlige sygesikring. Derfor bør du ved din rejse til Malta supplere sygesikringskortet med en privat rejseforsikring. Rejseforsikringen dækker alle dine uforudsete udgifter på de områder, som du har valgt. Dækningerne kan for eksempel være følgende:

  • Hjemkaldelse i forbindelse med alvorlig sygdom eller død
  • Hjemtransport i forbindelse med sygdom uden for planlagt rejsetidspunkt
  • Sygeledsagelse hvis din rejsepartner skal hjemtransporteres uden for planlagt rejsetidspunkt
  • Selvrisiko ved leje af motorkøretøjer
  • Ødelagte feriedage
  • Bagageforsinkelse
  • Tyveri eller beskadigelse af personlige ejendele
  • Forsinkelser (ankomst og afrejse)
  • Ferieboligsikring
  • Afbestillingsforsikring

Det skal du være opmærksom på i Malta

Kriminalitet og sikkerhed

Kriminalitet mod turister er sjældent på Malta. Det må dog tages i betragtning, at kriminalitet som tyveri fra biler, tasker og lignende kan ske alle steder. Derfor bør du ved alle rejser til alle destinationer sørge for at opbevare værdidokumenter, pas, kontanter og andet af værdi i en safety box. Især når du rejser med offentlig transport eller færdes befolkede steder, bør du holde øje med dine personlige ejendele og aldrig lægge dem fra dig.

Særligt på busruten mellem Valletta og St. Julian’s meldes der i sommerperioden om øget risiko for tasketyveri.

Der har i perioder været meldt om såkaldte ”scam artists”, der har til formål at narre kontanter eller fortrolige oplysninger fra offeret. Det kan for eksempel være i form af falske jobtilbud eller tilsyneladende romantiske affærer med formål at opnå et økonomisk afkast.

Udover ovenstående gælder mere generelle anbefalinger også. Herunder selv at købe og efterfølgende holde opsyn med mad og drikkevarer; særligt i nattelivet, for at mindske risikoen for bedøvende stoffer, samt at undgå at benytte offentlige netværk for at mindske risikoen for hackingangreb.

Terrorrisiko

Selvom der ikke tidligere har været terroraktioner på Malta, er der principielt en vis risiko for terror i hele Europa. Mange af de lande og områder, der rammes af terrorangreb, har ikke tidligere været ramt. Målene for terror er typisk områder med mange mennesker som for eksempel gågader og storcentre, hoteller og restauranter, koncertarrangementer og lignende. Vær derfor almindeligt opmærksom, når du færdes i områder med mange mennesker.

Naturkatastrofer

Malta har ikke haft naturkatastrofer af betydning de sidste 500 år.

Sundhed

Malta har et af de bedste sundhedssystemer i Europa – og langt størstedelen er gratis, herunder både lægehjælp og hospitalsindlæggelse, samt den behandling og medicin, du modtager, mens du er indlagt.

Lokal opførsel og skikke

Det maltesiske folk værner, som mange andre lande under sydlige himmelstrøg, om familien. Derfor samles malteserne med familie til sene middage efter fyraften, ligesom der er fast familiedag om lørdagen, hvor der typisk tages på picnic ved stranden.

Af religiøse årsager anses det ikke som værende respektfuldt med for mange intime berøringer i det offentlige rum. Det anbefales heller ikke at solbade topløs.

Hvilken rejseforsikring i Malta?

Når du planlægger en rejse til Malta, bør du i samme ombæring købe en rejseforsikring, der dækker ved eventuelle akut opståede udgifter på din rejse. Det kan hurtigt blive en dyr affære at rejse uden en rejseforsikring, da du selv vil stå med udgifter til hjemrejse og sygeledsagelse i forbindelse med sygdom eller tilskadekomst, erstatning af dine personlige ejendele ved tyveri og en lang række øvrige udgifter, som du kan risikere at få i forbindelse med dit ophold.

Hvilken rejseforsikring, du bør købe, afhænger af blandt andet af rejsens længde og rejsens formål. De forskellige rejseforsikringer tilbyder et varieret udvalg af dækninger, som kan være mere eller mindre vigtige for dig. For eksempel er ”dækning af selvrisiko ved leje af motorkøretøj” kun nødvendig, hvis du rent faktisk planlægger at leje en bil, motorcykel eller knallert på din rejse, og hvis lejebetingelserne indebærer en selvrisiko.

Vælg en rejseforsikring med de dækninger, der passer til din rejse. Og undersøg desuden forsikringssummerne for de enkelte dækninger, der kan variere fra rejseforsikring til rejseforsikring.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring til Malta?

Udover at overveje hvilke dækninger, du ønsker på din rejse, skal du også beslutte, om du vil købe en årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring til Malta. Om du bør vælge det ene eller det andet afhænger af dit sædvanlige antal rejser og rejsernes type.

Vælger du en årsrejseforsikring, dækker den alle dine årlige rejser af kortere varighed inden for samme geografiske område. Typisk kan du vælge mellem Europa eller Verden, men visse rejseforsikringsselskaber tilbyder yderligere geografiske områder som Udvidet Europa (Europa inklusiv visse lande i umiddelbar nærhed af Europa) eller USA.

En årsrejseforsikring med Europa-dækningen gælder for alle dine rejser inden for Europa. Det kan typisk svare sig med en sådan forsikring, hvis du rejser inden for Europas grænser minimum to gange om året. Skulle du en enkelt gang rejse uden for landets grænser, skal du da supplere med en enkeltrejseforsikring til denne ene rejse.

Årsrejseforsikringen dækker også kun rejser ”af kortere varighed”. Hvad, dette mere præcist dækker over, varierer afhængigt af rejseforsikringen. Typisk er der tale om rejser af op til enten 30 eller 60 dages varighed, mens enkelte rejseforsikringer tillader længere rejser på op imod et halvt år.

Vælger du en årsrejseforsikring, er dækningerne desuden de samme for alle dine rejser. Det stiller krav til, at både rejsedestinationer og rejseformål er nogenlunde de samme. Tager du på charter- eller storbyferie et par gange om året, kan du være helt tryg. Men rejser du for eksempel på skiferie, kan du have brug for andre dækninger. Ligeså hvis du rejser til lande med øgede risikoer, herunder for eksempel naturkatastrofer eller terrorangreb.

Rejser du som udgangspunkt kun én gang årligt, eller skal du på en længere rejse, eller en rejse, der adskiller sig markant fra de rejser, du normalt foretager, skal du have fat i en enkeltrejseforsikring, der kan tilpasses specifikt til denne ene rejse.

En enkeltrejseforsikring er billigst, hvis du kun planlægger denne ene rejse til Malta inden for det næste år. Planlægger du at rejse minimum én gang mere inden for det næste år, bør du undersøge prisen på en årsrejseforsikring, da det typisk vil være billigere end to enkeltrejseforsikringer.

Visumregler til Malta

Du kan rejse visumfrit til Malta og opholde dig i landet i op til 90 dage. Derefter kræves der registrering.

Vær opmærksom på, at dit pas skal være gyldigt både ved ind- og udrejse.

Danske forlængede pas anerkendes. Det gør danske nød-pas og EU-pas også, såfremt flybillet ud af landet medbringes og fremvises.

Er du i besiddelse af et dansk flygtninge- eller fremmedpas, bør du kontakte Maltas ambassade for at forhøre dig om dine indrejsemuligheder.

Anbefalede vaccinationer til Malta

Alle rejser: Stivkrampe og Difteri
Rejser over 1 uge: Stivkrampe og Difteri
Rejser 1-6 måneder: Stivkrampe og Difteri
Rejser over 6 måneder: Stivkrampe og Difteri

Læs mere om rejsevaccinationer til Malta her: rejse.ssi.dk/malta