Rejseforsikring Jordan

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Jordan

Europæiske ERV

Fra 246,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst også i tilfælde af corona, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald hvis nærmeste familie bliver akut syg, ødelagt ferie pga. sygdom under rejsen og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring (afbestil, ombook eller erstat med anden rejsende).

Gouda

Fra 307,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Europæiske
Fra 246,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 307,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

*Priserne er baseret på 14 dages rejse for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Jordan: jordan.um.dk/coronavirus

Om rejseforsikringer til Jordan

Ved rejser til Jordan, er der ikke nogen offentlige sygesikring, der dækker, som der er ved rejser inden for EU’s grænser, hvor du som rejsende er dækket på samme vilkår som landets indbyggere via det blå sygesikringskort. Ved rejser til Jordan skal du selv sørge for at være dækket via en privat rejseforsikring, som du tegner hos et rejseforsikringsselskab. Der er mange muligheder for, hvordan du kan være dækket, og der er mange tilvalg, der afhænger af netop din rejse.

Alle rejseforsikringer dækker ved sygdom og ulykke – og den store fordel ved en rejseforsikring er, at du ikke skal betale en del af udgiften selv, som du skal, hvis du gør brug af det blå sygesikringskort i EU. Det er udelukkende forsikringssummen, der afgør, om der vil være en delvis selvbetaling. De fleste rejseforsikringer har dog en så høj forsikringssum, at det yderst sjældent er tilfældet, at sygdom og ulykke kræver delvis selvbetaling.

Det skal du være særligt opmærksom på ved rejser til Jordan

Udenrigsministeriets generelle anbefaling ved rejser til og ophold i Jordan er at vise ekstra forsigtighed i hele landet – og at undgå ikke-nødvendige rejser til grænseområderne ved Syrien og Irak. De fleste danskere oplever ikke problemer ved ophold i landet, men der er en øget risiko for terrorhandlinger i forhold til den geografiske beliggenhed.

Terror
Især i 2016 var der flere terrorhandlinger i landet; primært rettet imod jordanske sikkerhedsmyndigheder, men med civile tab til følge. Siden har der ikke været nær så store problemer.

Da Udenrigsministeriet fraråder rejser til visse områder i Jordan på grund af den øgede risiko for voldelige uroligheder, selvmordsbomber og skudepisoder, skal du være opmærksom på, at din rejseforsikring typisk ikke vil dække i disse områder. Det er altså helt på eget ansvar og for egen regning, hvis du vælger at modsætte dig anbefalingerne og rejse alligevel.

Kriminalitet
Den generelle risiko for kriminalitet er lav i Jordan, da myndighederne har stor fokus på turisternes sikkerhed. Der sker dog kriminalitet, herunder sexchikane og overgreb mod kvinder, der af den årsag ikke anbefales at køre alene i taxa uden for Amman – og heller ikke i Amman efter mørkets frembrud. Sørg desuden for ikke at lade mad og drikke være ude af syne i forhold til risikoen for bedøvende stoffer.

Demonstrationer
På grund af de mange uroligheder i området og nabolandene, er der med jævne mellemrum demonstrationer og politiske uroligheder, der kan have et voldeligt udfald. Hold dig altid på afstand og hold dig desuden opdateret om den lokale situation via lokale medier.

Guidede ture
Hvis du skal på guidede ture, bør du altid anvende et anerkendt turistbureau – lad ikke private sælge dig ture og oplevelser. Tilmeld dig helst ture med større grupper. Dels for din personlige sikkerhed og dels for at sikre, at de benyttede guider har styr på sikkerheden i forhold til typen af tur og området, turen foregår i.

Andet

  • Du bør være opmærksom på risikoen for jordskælv i Jordan.
  • Du bør være opmærksom i trafikken, hvor veje og biler generelt er i dårlig stand, og hvor der ofte sker voldsomme ulykker.
  • Benyt kun anerkendte taxaselskaber og undgå helst kørsel i mørke.

Hvilken rejseforsikring i Jordan?

Da Jordan grænser op til krigsområder, bør du overveje at være dækket for udgifter, der kan sættes i forbindelse med terrorhandlinger og krigszoner. Det kan for eksempel være dækning ved evakuering, overfald og krisehjælp. Risikoen for jordskælv bør også tages i betragtning, så du er sikret mod udgifter ved naturkatastrofer.

Se den komplette dækningsoversigt.

Vær opmærksom på, at dækningsoversigten viser de enkelte rejseforsikringsselskabers basisdækning, og at du typisk vil have mulighed for tilvalg mod en merpris. En billig rejseforsikring med tilkøb kan dog fortsat være billigere end en dyr rejseforsikring, der ikke kræver særlige tilkøb på grund af bedre basisdækning.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring?

Medmindre du ofte rejser til Jordan eller andre brændpunkter, bør du købe en enkeltrejseforsikring til denne ene rejse. Det skyldes, at du vil have behov for nogle dækninger, som du typisk ikke vil have behov for ved rejser til øvrige destinationer, grundet den øgede risiko for terror- og krigshandlinger i landet. Derfor er der ingen grund til at betale for alle disse dækninger på årlig basis.

Rejser du meget, kan du overveje en basis årsrejseforsikring fra et billigt rejseforsikringsselskab og så kontakte selskabet for en enkeltrejseforsikring – eller tilkøb til din årsrejseforsikring i en periode – der dækker din rejse til Jordan.

Sørg for at være godt dækket i forhold til de mange risici, der er ved ophold i landet. Sørg desuden for at holde dig opdateret inden afrejse. Hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til din destination, vil din rejseforsikring højst sandsynligt blive ugyldig. Kontakt altid dit rejseforsikringsselskab for at være på den sikre side, hvis du alligevel planlægger at tage af sted.

Visumregler til Jordan

For at rejse til Jordan skal du have visum. Du kan få visum ved indrejse i landet, men du kan også søge visum hjemmefra ved Jordans konsulat i Danmark. Det er ikke et problem at få visum ved indrejse fra Danmark, men er du på rundrejse, bør du kontakte Jordans ambassade for at høre, om du kan få visum ved den grænseovergang, du planlægger at rejse til landet via. Det er nemlig ikke ved alle grænseovergange, der udstedes visum.

Udover visum skal dit pas være gyldigt i minimum 6 måneder udover opholdets varighed.

Danske provisoriske pas – også kaldet nødpas – anerkendes både ved ind- og udrejse. Ved indrejse skal du have visum, og ved udrejse bør du kontakte myndighederne i Jordan. EU-nødpas anerkendes udelukkende til udrejse og også her bør myndighederne i Jordan kontaktes. Ved dansk flygtninge- eller fremmedpas bør Jordans ambassade kontaktes på forhånd for at sikre kendskab til gældende regler på området.

Anbefalede vaccinationer til Jordan

Alle rejser: Difteri, Stivkrampe og Hepatitis A
Rejser over 1 uge: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B og Tyfus
Rejser 1 – 6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B og Tyfus
Rejser over 6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, Tyfus og Rabies