Rejseforsikring Polen

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Polen

Europæiske ERV
erv logo
Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst også i tilfælde af corona, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald hvis nærmeste familie bliver akut syg, ødelagt ferie pga. sygdom under rejsen og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring (afbestil, ombook eller erstat med anden rejsende).

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-

Standarddækninger
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Bagage

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
erv logo
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring), forsinket hjemrejse og feriekompensation.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Rumænien: rumænien.um.dk/coronavirus

Om rejseforsikringer til Polen

Polen er en del af EU, og du vil derfor være dækket af den offentlige sygesikring, såfremt du har dit blå sygesikringskort med dig. Ved rejser til Polen bør du derfor altid medbringe det blå sygesikringskort. Med det er du dækket på lige fod med de lokale.

At du er dækket på lige fod med de lokale betyder ikke, at du er dækket på samme måde, som du er vant til i Danmark, og du kan dermed risikere at skulle betale en del af behandlingen selv – hvis det også er tilfældet for borgerne i Polen.

Ønsker du at være helt dækket på din rejse, skal du købe en privat rejseforsikring, inden du tager afsted. Det anbefales under alle omstændigheder, når du skal ud at rejse, da den også dækker øvrige uforudsete udgifter, der kan være forbundet med din rejse, som for eksempel mistede eller beskadigede ejendele, tandlægebehandling, hjemtransport, og så videre, afhængigt af din valgte dækning.

Det skal du være særligt opmærksom på i Polen

Som med de fleste andre lande i EU bør du være almindeligt opmærksom, når du rejser til Polen. Typisk oplever danskere ingen problemer ved ophold, men der kan være en øget risiko for taske- og lommetyveri; især i de større byer, hvor der er mange turister.

Demonstrationer
Du bør holde dig på afstand af demonstrationer og politiske forsamlinger, da der er tendens til et voldeligt udfald. Hold dig eventuelt orienteret i lokale medier.

Tyveri fra biler
Selvom niveauet af kriminalitet generelt er lavt i Polen, opleves der ofte indbrud i parkerede biler og autocampere med udenlandske nummerplader. Undgå at opbevare ting af større værdi i en parkeret bil. Overvej eventuelt europæisk vejhjælp, hvis du kører i egen bil eller dækning af selvrisiko, hvis du kører i lejet bil.

Chikane i nattelivet
Tager du i byen i det polske natteliv er der risiko for chikane. Typisk bunder chikanen i racisme eller homofobi. Undgå øde steder og ophold dig gerne i større grupper. Sørg desuden for altid at holde opsyn med drikkevarer og selv at købe dem for at undgå tilsætning af bedøvende stoffer.

Transport
Den offentlige transport fungerer generelt godt. Det anbefales at benytte autoriserede taxaer, som typisk kendes på et prisskilt i ruden. Vejnettet kan nogle steder være i dårlig stand, og du bør være ekstra opmærksom på både køreforhold og de øvrige bilister, hvis du selv kører. Forvent ikke, at færdselsregler automatisk bliver overholdt.

Terror
Der har ikke været terrorangreb i Polen i nyere tid, men da terrorangreb bliver mere og mere hyppige i europæiske storbyer, er der naturligvis også en chance, for at Polen bliver angrebet. Terrorangreb sker ofte ved større forsamlinger af mennesker som koncerter, byfester, gågader og lignende.

Hvilken rejseforsikring i Polen?

Når du skal rejse til Polen, er du dækket af den offentlige sygesikring, men du bør alligevel købe en privat rejseforsikring for at være fuldt dækket og dermed undgå, at din rejse bliver ekstra dyr ved uforudsete hændelser. Hvad, rejseforsikringen skal dække, afhænger af din situation og dine ønsker, men du kan for eksempel overveje dækning af følgende:

  • Tandlægebehandling
  • Kiropraktor/fysioterapi
  • Ulykkesforsikring (i udlandet)
  • Ansvarsforsikring (i udlandet)
  • Personlige ejendele
  • Mistet eller beskadiget bagage
  • Selvrisiko ved leje af bil/MC
  • Forsinket ankomst/udrejse

Der findes en lang række øvrige dækninger, hvoraf nogle er mere eller mindre relevante for rejser til Polen. Du kan se en samlet dækningsoversigt her.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring til Polen – hvad skal jeg vælge?

Når du har overvejet, hvad din rejseforsikring mere præcist skal dække, skal du dernæst overveje, om du ønsker en enkeltrejseforsikring eller en årsrejseforsikring. Enkeltrejseforsikringen dækker kun denne ene rejse til Polen. Årsrejseforsikringen dækker alle dine rejser til alle destinationer hvert år (der overholder kriterierne for forsikringen).

Ved en rejse til Polen behøver du kun en rejseforsikring, der dækker i Europa. Den er billigere end en rejseforsikring, der dækker i hele verden. Har du planer om at rejse flere gange inden for det kommende år, kan det økonomisk betale sig at købe en årsrejseforsikring Europa. Har du planer om at rejse ud af Europa næste gang, kan du overveje en rejseforsikring Verden, da det stadig vil være billigere end to enkeltrejseforsikringer.

Ved køb af årsrejseforsikring skal du dog være opmærksom på, at den som udgangspunkt kun dækker ”rejser af kortere varighed”. Hvad, dette helt præcist betyder, afhænger af det enkelte rejseforsikringsselskab. Typisk er det en rejse af maksimalt 30 eller 60 dages varighed, men enkelte selskaber tillader længere rejser.

Skal du opholde dig i Polen i længere tid, er det derfor nødvendigt at købe en enkeltrejseforsikring, der udelukkende dækker dette ophold – også selvom du i forvejen har en årsrejseforsikring. Det er også tilfældet, hvis Polen er ét af flere stop på en længere rundrejse.

Visumregler til Polen

Da Polen er en del af EU, kan du som dansker frit rejse ind og ud af landet. Du kan opholdet dig i Polen uden visum i op til 90 dage. Skal du opholde dig i landet i mere end 90 dage, skal du registreres på det lokale udlændingekontor, hvor du får et EU-opholdskort.

Dit pas skal være gyldigt under hele dit ophold. Både danske forlængede pas og danske midlertidige pas, samt EU-nødpas anerkendes ved ind- og udrejse. Du vil typisk ikke blive paskontrolleret ved indrejse via køretøj, men naturligvis altid ved indrejse via fly.

Har du dansk fremmed- eller flygtningepas, bør du kontakte den polske ambassade inden indrejse i landet for at sikre dig reglerne herfor.

Anbefalede vaccinationer til Polen

Alle rejser: Difteri og Stivkrampe
Rejser over 1 uge: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B
Rejser 1-6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, TBE
Rejser over 6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, TBE, Rabies, Tuberkulose