Rejseforsikring Rumænien

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Rumænien

Europæiske ERV
erv logo
Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst også i tilfælde af corona, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald hvis nærmeste familie bliver akut syg, ødelagt ferie pga. sygdom under rejsen og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring (afbestil, ombook eller erstat med anden rejsende).

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-

Standarddækninger
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Bagage

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
erv logo
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring), forsinket hjemrejse og feriekompensation.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Rumænien: rumænien.um.dk/coronavirus

Om rejseforsikringer til Rumænien

Rumænien har siden 2007 været en del af EU. Det vil sige, at rejser til Rumænien som udgangspunkt svarer til rejser til et hvert andet EU-land. Selvom du kan bruge det blå sygesikringskort i landet, er det en udbredt misforståelse, at det er nok sygesikring. Det vil det i det hele taget sjældent være, uanset destinationen.

Det skyldes, at det blå sygesikringskort giver adgang til den offentlige sygesikring i det respektive land, og da Danmark har et af verdens bedste sundhedssystemer, vil du typisk være ringere dækket på din rejse. Derudover dækker det blå sygesikringskort udelukkende sygesikring i det pågældende land, herunder for eksempel hele eller dele af udgifter til lægehjælp, medicin og hospitalsophold. I Rumænien må du forvente at have delvise udgifter selv, da den offentlige sygesikring ikke dækker fuldt.

Derudover dækker det blå sygesikringskort ikke andre udgifter, som du kan få på din rejse, som for eksempel uforudset hjemrejse, beskadigelse eller tyveri af personlige ejendele, selvrisikoer på motorkøretøjer, udgifter i forbindelse med naturkatastrofer, med videre. For at være fuldt dækket sygesikringsmæssigt og desuden være dækket ved øvrige uforudsete udgifter på din rejse, skal du købe en privat rejseforsikring.

Mange tror desuden, at de er godt dækket ved at vælge flyselskabets rejseforsikring, der kan tilkøbes ved flyrejser. Her er det vigtigt at være opmærksom på, at disse ”rejseforsikringer” typisk udelukkende dækker bagage under selve flyrejsen. Det er altså kun bagagen, forsikringen dækker, og kun til du ankommer til lufthavnen og får din bagage i hånden igen. Resten af tiden er bagagen ikke dækket, og du er ikke dækket på øvrige områder. Det kræver en privat rejseforsikring.

Det skal du være særligt opmærksom på ved rejser til Rumænien

Ifølge det danske Udenrigsministerium bør du være almindeligt opmærksom i hele Rumænien – præcis som du ville være det ved rejser rundt i Danmark eller til øvrige EU-lande. Dog gøres der opmærksom på, at der er øget risiko for tyveri og røveri i storbyer som Bukarest, Cluj-Napoca, Lasi og Timisoara. Især ved rejser med offentlig transport bør du være opmærksom.

Særligt for kvinder
Derudover sker sexchikane mod kvinder med jævne mellemrum; også på steder med mange mennesker. Kvinder bør undgå at færdes alene; især på øde steder og efter mørkets frembrud. I bylivet bør du selv købe dine drikkevarer og holde godt opsyn med dem.

Naturkatastrofer
Udover ovenstående bør du være opmærksom på, at der er risiko for naturkatastrofer som oversvømmelse og jordskælv i Rumænien. Oversvømmelser især i bjergene i forårs- og sommermånederne og jordskælv i de sydlige og sydvestlige dele af Rumænien, herunder Bukarest.

Transport og færdsel i trafikken
Transportmæssigt adskiller Rumænien sig fra Danmark. Vejene, især de mindre veje, kan være i ringe stand, og det kan ikke forventes, at færdselsregler overholdes. Det anbefales derfor at benytte offentlig transport eller autoriserede taxaer. Vær også opmærksom som fodgænger. Pas desuden på med at hidse dig op i trafikken, da sådanne konfrontationer kan udvikle sig voldeligt.

Hvilken rejseforsikring i Rumænien?

Du bør altid købe en privat rejseforsikring, når du planlægger din rejse til Rumænien. På den måde er du forberedt på og kan undgå uforudsete udgifter i forbindelse med sygdom, ulykke og en lang række øvrige forhold.

Når du skal vælge rejseforsikring til Rumænien, skal du medtænke de særlige omstændigheder, der er ved netop denne destination. Alle private rejseforsikringer dækker udgifter i forbindelse med sygdom og ulykke, så du skal vælge rejseforsikring ud fra, hvilke dækninger du ellers ønsker. Det kan for eksempel være:

  • Naturkatastrofer
  • Overfald
  • Personlige ejendele (ved for eksempel røveri eller tyveri)
  • Ulykkesforsikring
  • Forsinkelser
  • Afbestilling

Du kan se alle muligheder for dækning i dækningsoversigten. De valgte dækninger afhænger først og fremmest af destinationen, i dette tilfælde Rumænien, men også i høj grad af rejsens formål. Skal du vandre i bjergområderne, hvor der er risiko for oversvømmelser, eller skal du blot ligge ved poolen på et hotel i en storby? Skal du selv leje og køre bil, eller vil du primært benytte offentlig transport? Hvor skal du geografisk bo?

Vælg de dækninger, der passer specifikt til din rejse. Vær også opmærksom på, at dækningerne i oversigten er standarddækninger, som de forskellige rejseforsikringsselskaber tilbyder. Du har typisk mulighed for tilvalg mod merbetaling.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring til Rumænien?

Når du skal købe rejseforsikring til din rejse til Rumænien, skal du vælge dækninger. Men du skal også tage stilling til, om du vil have en årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring. Årsrejseforsikringen dækker alle dine rejser hele året inden for rejseforsikringens rammer, mens enkeltrejseforsikringen udelukkende dækker denne ene rejse til Rumænien.

Hvad, du bør vælge, afhænger af dine rejsevaner. Rejser du mere end to gange årligt til destinationer, der minder om hinanden i forhold til dækningskrav, kan det økonomisk bedst betale sig med en årsrejseforsikring. I dette tilfælde en forsikring, der dækker Europa, da det er billigere end en årsrejseforsikring, der dækker hele verden.

Planlægger du derimod kun at rejse denne ene gang inden for det kommende år, er det billigst med en enkeltrejseforsikring. Sådan én skal du desuden også vælge, hvis der er tale om en særlig lang rejse, da årsrejseforsikringer typisk har restriktioner på rejselængde. Det afhænger lidt af det enkelte rejseforsikringsselskab, men typisk vil restriktionen være enten 30 eller 60 dage. Ved rejser over denne længde, er der krav om en særskilt enkeltrejseforsikring. Enkelte rejseforsikringsselskaber har dog årsrejseforsikringer, der dækker rejser helt op til seks måneders varighed.

Visumregler til Rumænien

Rejser til Rumænien er visumfri i op til 90 dage. Ophold af længere varighed skal registreres i landet. Dit pas skal være gyldigt under hele rejsens ophold; også ved udrejse. Både forlængede danske pas, danske nødpas og EU-nødpas anerkendes ved både ind- og udrejse. Dog bør du kontakte den rumænske ambassade, hvis du har dansk flygtninge- eller fremmedpas.

Anbefalede vaccinationer til Rumænien

Alle rejser: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A
Rejser over 1 uge: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B
Rejser 1 – 6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, TBE
Rejser over 6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, TBE, Rabies, Tuberkulose