Rejseforsikring Jamaica

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Jamaica

Europæiske ERV

Fra 435,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 452,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 982,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Europæiske
Fra 435,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 452,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 982,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på 14 dages rejse for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Mexico: mexico.um.dk/coronavirus-caribien

Om rejseforsikringer til Jamaica

Når du rejser ud af EU, er der ingen offentlig forsikring, der dækker din rejse. Du kan dermed ikke bruge dit blå sygesikringskort til noget ved rejser til Jamaica. Her afholder du selv alle udgifter til uforudset sygdom og ulykke – medmindre du har købt en privat rejseforsikring. Da uforudsete udgifter hurtigt kan løbe op, anbefales det altid at købe en privat rejseforsikring; uanset rejsens destination, længde og formål.

Udover akut opstået sygdom og ulykke kan din rejseforsikring også dække en lang række andre ting, såsom personlige ejendele, forsinkelser, selvrisikoer, krisehjælp, fysioterapi, naturkatastrofer, med mere. Det er derfor altid en god idé at købe en rejseforsikring til at dække din rejse.

Det skal du være særligt opmærksom på ved rejser til Jamaica

Det danske udenrigsministerium har ikke nogen rejsevejledning til Jamaica, som du kan tage udgangspunkt i. Det betyder dog ikke, at rejser dertil altid er bekymringsfrie. Selvom langt de fleste rejser til Jamaica for turister er uproblematiske, er det værd at være opmærksom på, at kriminalitetsniveauet her er højere, end du er vant til fra Danmark.

Kriminalitet
Især områderne omkring Kingston og Montego Bay er præget af bandekriminalitet, og skyderier i disse områder er ikke ualmindelige. Selvom skyderierne typisk tager plads i mindre byområder, bør du være ekstra opmærksom, hvis du færdes i følgende områder: West Kingston, Grant’s Pen, August Town, Harbour View, Spanish Town, Flankers, Barrett Town, Norwood, Glendevon, Rose Heights og Mount Salem.

Selvom bandekriminaliteten er et udbredt problem, er det kun ved ”uheld”, at civile bliver involveret heri. Den type kriminalitet, der typisk er rettet imod turisterne, er røveri. Du bør derfor aldrig færdes alene i øde områder; heller ikke ved højlys dag. Kør ikke med busser om natten, og undgå at bære for mange kontanter på dig.

Hotellerne er generelt godt forberedt på røverier, men det sker alligevel med jævne mellemrum, at nogen gør forsøget. Følg altid hotellets sikkerhedsprocedure ved røveri; typisk vil det betyde at låse sig inde på hotelværelset med gitre for vinduerne.

Kørsel
Er du ikke vant til at køre bil i Jamaica, anbefales det ikke at leje bil, men at køre med autoriserede taxaer og minibusser. Det skyldes, at hele trafiknettet er dårligt vedligeholdt; vejene er i dårlig stand, og der er dårlig belysning om aftenen. Spirituskørsel og kørsel ved for høj hastighed er desuden udbredte problemer. Det betyder også, at du som fodgænger bør være mere end almindeligt opmærksom.

Naturkatastrofer
Orkaner og tropiske storme er almindeligt set på Jamaica. Orkansæsonen er typisk fra juni til november. Sørg for at holde dig opdateret omkring vejrudsigterne via de lokale medier.

Zika Virus
Der er risiko for Zika virus på Jamaica. Derfor bør du som gravid ikke rejse dertil. Forhør dig eventuelt hos din læge ved tvivl.
Hvilken rejseforsikring til Jamaica?

Ved rejser til Jamaica bør du altid købe en privat rejseforsikring, der kan dække uforudsete udgifter i forbindelse med din rejse. Rejseforsikringen vil typisk altid dække akut opstået sygdom og ulykke, hvorfor du vil få dækket udgifter til lægehjælp, hospitalsophold og medicin. Har du behov for eller ønske om yderligere dækning, er der rig mulighed for dette. Der er dog store forskelle på dækninger fra rejseforsikring til rejseforsikring.

Ved rejser til Jamaica kan du overveje følgende relevante dækninger:

  • Naturkatastrofer
  • Personlige ejendele
  • Hjemtransport
  • Overfald
  • Krisehjælp
  • Forsinkelse ved ankomst eller hjemrejse
  • Afbestilling

Du kan se et komplet overblik over de forskellige rejseforsikringsselskabers rejseforsikringer her: Rejseforsikring dækningsoversigt. Vær opmærksom på, at der er tale om basisforsikringer, og at du typisk kan tilkøbe de forskellige dækninger hos de fleste rejseforsikringsselskaber.

Når du køber rejseforsikring, skal du selvfølgelig være opmærksom på, at rejseforsikringen skal dække de forhold, du ønsker. Men du skal også være opmærksom på, hvor godt du er dækket. Her bør du kigge på forsikringssummen. Typisk har en rejseforsikring en samlet forsikringssum, som er det beløb, du maksimalt er dækket for på en rejse. Derudover har mange rejseforsikringsselskaber også delvise forsikringssummer for de enkelte dækninger. Det er især her, det er vigtigt at være opmærksom, så du er dækket godt nok.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring?

Overordnet set kan du vælge imellem to typer af rejseforsikringer; årsrejseforsikringer og enkeltrejseforsikringer. En årsrejseforsikring dækker alle dine rejse på et helt år, såfremt de er indbefattet af forsikringen rent geografisk og varighedsmæssigt. En enkeltrejseforsikring dækker én enkelt rejse.

En årsrejseforsikring er som tommelfingerregel det billigste valg, hvis du rejser mindst to gange årligt. Det kræver dog, at dine rejser er af kortere varighed. Du kan typisk vælge mellem en årsrejseforsikring til hele verden eller en årsrejseforsikring til Europa. Derudover dækker langt de fleste årsrejseforsikringer kun rejser af op til 30 eller 60 dages varighed, afhængigt af selskabet. Du er derfor ikke dækket på længere udenlandsophold eller rundrejser. I så fald har du behov for en særskilt enkeltrejseforsikring.

Enkeltrejseforsikringen er billigst, hvis du kun rejser én gang årligt, eller hvis dine rejser varierer meget i forhold til destination og længde. Der kan være store forskelle på, hvordan du bør være dækket på en skirejse til Norge eller en kulturrejse til Jamaica. Ved en enkeltrejseforsikring kan du bedre tilpasse forsikringen til rejsen og formålet hermed. Enkeltrejseforsikringer kan desuden bestilles til rejser af enhver længde.

Visumregler til Jamaica

Du kan rejse visumfrit til Jamaica i op til 90 dage. Dit pas skal altid være gyldigt i minimum 6 måneder udover rejsens ophold. Forlængede danske pas, provisoriske pas og danske EU-nødpas anerkendes både ved ind- og udrejse.
Såfremt du har dansk fremmed- eller flygtningepas, bør du kontakte Jamaicas ambassade for at forhøre dig om gældende regler forinden indrejse.

Anbefalede vaccinationer til Jamaica

Alle rejser: Difteri og Stivkrampe, Hepatitis A
Rejser over 1 uge: Difteri og Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, Tyfus
Rejser 1 – 6 måneder: Difteri og Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, Tyfus
Rejser over 6 måneder: Difteri og Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, Tyfus