Rejseforsikring Qatar

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Qatar

Europæiske ERV

Fra 435,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 452,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 982,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Europæiske
Fra 435,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 452,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 982,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på 14 dages rejse for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Abu Dhabi: fae.um.dk/coronavirus-qatar

Værd at vide om rejseforsikringer til Qatar

Qatar er beliggende uden for EU. Det betyder, at du ikke er dækket af det blå sygesikringskort på din rejse. Din eneste mulighed for at være økonomisk dækket i forbindelse med sygdom og ulykke er ved at tegne en privat rejseforsikring. En privat rejseforsikring dækker desuden mange andre uforudsete udgifter, der kan opstå i forbindelse med din rejse, som for eksempel bortkommet eller stjålet bagage, hjemtransport, evakuering eller beskadigelse af andres ejendele.

Uden en privat rejseforsikring, står du selv med regningen, hvis uheldet er ude. Der er ikke hjælp at hente hos hverken ambassader eller staten, og det kan betyde mange års gæld, hvis ikke du har en god opsparing eller en rejseforsikring, der dækker.

Her i guiden finder du svar på alt, der er værd at vide, om rejseforsikringer til Qatar.

Det skal du være opmærksom på i Qatar

Selvom Qatar generelt er et fredeligt land at rejse til, er der alligevel en række ting, du skal være opmærksom på. Det gælder især det faktum, at Qatar har lovgivning på områder, vi ikke har det i Danmark. Derudover er der ved rejser til de mellemøstlige lande generelt en øget risiko for terror.

Kriminalitet og sikkerhed

Risikoen for kriminalitet i Qatar er generelt lavt. Dog bør du alligevel i visse tilfælde være ekstra opmærksom. Det gælder for eksempel i forhold til brug af taxier; du bør altid kun gøre brug af registrerede taxier, og du bør ikke køre taxa alene om natten.

Som kvinde skal du være ekstra opmærksom efter mørkets frembrud, hvis du rejser alene. Det anbefales ikke som kvinde at færdes udendørs alene om natten.

Hvis du planlægger at leje bil eller andet motoriseret køretøj i Qatar, skal du være opmærksom på, at kørsel er anderledes end i Danmark. Trafikuheld sker oftere; både fordi vejene er dårligere, men også fordi farten ofte er højere end tilladt.

Terrorrisiko

Som ved alle øvrige lande i Golf-regionen, er der risiko for terrorangreb i Qatar. Du bør derfor være ekstra opmærksom på egen sikkerhed; særligt i områder med større menneskemængder. Det gælder for eksempel restauranter, hoteller, storcentre og øvrige offentlige områder.

Det er dog vigtigt at understrege, at langt de fleste rejser til Qatar er helt problemfri, og at der ikke er sket nævneværdige terrorangreb i Qatar i mange år.

Naturkatastrofer

I Qatar er der meget lav risiko for naturkatastrofer. Der har ikke været indrapporteret naturkatastrofer siden 1900.

Sundhed

Qatar har et rigtig godt sundhedssystem – men det er dyrt at bruge. Både almindelige helbredsundersøgelser, hospitalsindlæggelser og medicin er dyrt og kan hurtigt løbe op i mange tusinde kroner, hvis du er behandlingskrævende.

Netop fordi læge- og hospitalsbehandling er meget dyr – og selvbetalt – er det ved rejser til Qatar ekstra vigtigt med en rejseforsikring. Ved indlæggelse bør du kontakte dit rejseforsikringsselskab med det samme.

Lokal opførsel og skikke

Qatar er et muslimsk land, og du bør respektere de lokales religion og kultur. I offentligheden anbefales det både for mænd og kvinder, at påklædningen som minimum består af en t-shirt, der dækker skuldrene, og kjole eller shorts, der som minimum går til knæene. Visse butikker og spisesteder vil afvise dig, hvis du er for letpåklædt. Skal du besøge hellige eller religiøse steder, bør du bære lange bukser og en langærmet bluse.

Som udgangspunkt bør du ikke fotografere på religiøse, kulturelle eller militære områder. Hvad angår fotografering og videofilmning, anses det for ulovligt at dele sådan materiale online, hvis budskabet er diskriminerende mod landet.

Det er ulovligt at drikke og at være fuld i offentligheden. Alle former for besiddelse og påvirkning af narkotika er ulovligt. Det er ulovligt at bande og i øvrigt udvise uhøflig eller aggressiv adfærd i offentligheden. Det er ulovligt at udvise enhver form for intimitet mellem mænd og kvinder i offentligheden. Sex udenfor ægteskabet er ulovligt. Homoseksualitet er ulovligt.

Overtrædelse af loven kan medføre høje bøder og langvarige fængselsdomme. Bliver du sigtet i en sag, vil du højst sandsynligt blive nægtet udrejse, indtil der er afsagt dom.

Hvilken rejseforsikring i Qatar?

Selvom Qatar geografisk ikke ligger langt fra Europa, bør en rejseforsikring til landet indeholde andre typer af dækninger, end en typisk Europa rejseforsikring. Det skyldes både den øgede risiko for terror, den anderledes lovgivning, og det dyre og selvbetalte sundhedssystem.

Når du vælger rejseforsikring til Qatar, bør du – udover behandling i forbindelse med sygdom og ulykke – overveje følgende dækninger:

 • Ansvarsforsikring i udlandet
 • Ulykkesforsikring i udlandet
 • Dækning ved evakuering
 • Dækning af advokathjælp
 • Dækning af medicinudgifter
 • Dækning af mistet eller beskadiget bagage
 • Dækning af personlige ejendele
 • Dækning af selvrisiko ved leje af køretøj
 • Dækning ved forsinkelser
 • Erstatning for ødelagte feriedage
 • Dækning af hjemrejse ved tilskadekomst eller sygdom
 • Dækning af hjemrejse for pårørende

Der findes mange andre dækninger hos de forskellige rejseforsikringsselskaber. Hvad, du konkret bør vælge, afhænger både af formålet med og længden på rejsen.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring til Qatar?

Ved rejser til Qatar, kan du vælge mellem en årsrejseforsikring og en enkeltrejseforsikring. Valget afhænger af dine generelle rejsevaner og længden på denne rejse til Qatar.

Årsrejseforsikringen dækker alle de almindelige turistrejser, du foretager på et år. Ved køb af årsrejseforsikring kan der typisk vælges imellem en årsrejseforsikring Verden og en årsrejseforsikring Europa. Skal årsrejseforsikringen dække Qatar, skal det være en verdens-forsikring.

Årsrejseforsikringer dækker typisk kun rejser “af kortere varighed”. Hvad, det mere præcist dækker over, varierer fra rejseforsikringsselskab til rejseforsikringsselskab. Det mest almindelige er rejser med en maksimal varighed på enten 30 eller 60 dage, men enkelte rejseforsikringsselskaber har andre rammer.

En enkeltrejseforsikring dækker kun denne ene rejse til Qatar. Den kan fungere som et tilvalg til din årsrejseforsikring, hvis du har en årsrejseforsikring Europa, eller hvis rejsen til Qatar er længerevarende; for eksempel af flere måneders varighed. Den kan også fungere som eneste rejseforsikring, hvis du ikke i forvejen har en rejseforsikring, og hvis du ikke planlægger flere rejser inden for det kommende år.

Visumregler til Qatar

Du kan opholde dig visumfrit i Qatar i op til 90 dage. Har du behov for visum i forbindelse med et længerevarende ophold, kan det søges om og udstedes ved indrejse.

Dit pas skal være gyldigt i minimum seks måneder – udover opholdets varighed. Forlængede danske pas anerkendes ved både ind- og udrejse, mens danske provisoriske pas og EU-nødpas anerkendes ved udrejse; dog kræves der i den forbindelse fremvisning af politirapport.

Ved besiddelse af dansk flygtninge- eller fremmedpas, bør du kontakte Qatars ambassade.

Anbefalede vaccinationer til Qatar

Uanset rejsens varighed, bør du tjekke dine rejsevaccinationer, hvis du planlægger at rejse til Qatar. Hvilke vaccinationer, der anbefales, afhænger af rejsens varighed:

 • Alle rejser: Stivkrampe, difteri og hepatitis A
 • Rejser over 1 uge: Stivkrampe, difteri og hepatitis A
 • Rejser 1 – 6 måneder: Stivkrampe, difteri, hepatitis A og hepatitis B
 • Rejser over 6 måneder: Stivkrampe, difteri, hepatitis A, hepatitis B og tyfus

Vaccination mod hepatitis A og hepatitis B anbefales i forbindelse med rejser til en lang række lande udenfor Europa. Vaccinerne dækker i mange år, og derfor har du dem måske allerede. Tjek dit vaccinepas, eller kontakt din læge for at forhøre dig, hvis du er i tvivl.