Rejseforsikring Belgien

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Belgien

Europæiske ERV
erv logo
Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst også i tilfælde af corona, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald hvis nærmeste familie bliver akut syg, ødelagt ferie pga. sygdom under rejsen og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring (afbestil, ombook eller erstat med anden rejsende).

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-

Standarddækninger
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Bagage

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
erv logo
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring), forsinket hjemrejse og feriekompensation.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos Danmarks Ambassade i Belgien: belgien.um.dk/coronavirus

Værd at vide om rejseforsikringer til Belgien

Da Belgien er en del af EU, vil rejser til Belgien være omfattet af den offentlige sygesikring. I praksis vil det sige, at du ved at medbringe det blå sygesikringskort på din rejse er dækket på lige vilkår med de lokale ved behov for lægehjælp.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at det blå sygesikringskort sikrer, at du er dækket på lige vilkår med de lokale i Belgien – du er dermed ikke nødvendigvis dækket på samme måde som i Danmark. Du er heller ikke dækket på andre områder som for eksempel ved tyveri.

For at være dækket optimalt på din rejse, bør du supplere med en privat rejseforsikring. Den sikrer dig optimal dækning ved sygdom, ulykke, tyveri og andre uforudsete udgifter, der kan opstå, hvis uheldet er ude.

Genveje

Det skal du være opmærksom på i Belgien

På din rejse til Belgien skal du være almindeligt opmærksom. Det er stort set gældende for rejser til alle lande i Europa. Rejser til Belgien er generelt på sikkerhedsniveau med ophold i Danmark. Overordnet set betyder det, at du skal holde øje med dine personlige ejendele og være opmærksom på det, der sker omkring dig.

Kriminalitet og sikkerhed

Risikoen for kriminalitet i Belgien er relativt lav. Der er naturligvis risiko for at blive udsat for lomme- eller tricktyveri alle steder i verden – inklusiv i Belgien. Du skal derfor være opmærksom på dine ejendele; særligt i offentlig transport og i større byer som Bruxelles, Gent og Antwerpen.

Også i natte- og bylivet bør du være opmærksom på din egen sikkerhed. Efterlad aldrig mad og drikke ude af opsyn, og sæt ikke dine ejendele fra dig. Det er også altid anbefalelsesværdigt at følges flere sammen, når mørket er faldet på.

I Belgien er der – ligesom i alle øvrige lande – indimellem hackingangreb. Det sker især via offentlige netværk i lufthavne, på hoteller og i storcentre. Vil du undgå hacking, kan du nøjes med at bruge dit eget netværk. De fleste mobilabonnementer dækker også brug af data i udlandet i et vist omfang.

Terrorrisiko

I Belgien er der ifølge Danmarks Udenrigsministerium en middel risiko for terror. Det er vurderet ud fra tidligere terrorangreb i landet.

I marts 2016 blev i alt 32 mennesker dræbt i terrorangreb i henholdsvis Bruxelles lufthavn og metrostationen Maelbeek.

I august 2015 blev tre mennesker såret i et terrorangreb på et tog mellem Bruxelles og Paris.

I maj 2014 blev fire mennesker dræbt i et terrorangreb på Det Jødiske Museum i Bruxelles.

Selvom der ikke har været terrorangreb i Belgien inden for de seneste år, vurderes risikoen stadig for middel; især i større byer som Bruxelles og Paris og i områder, hvor mange mennesker samles, som for eksempel lufthavne, offentlig transport og storcentre.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer i Belgien er relativt lav. I juli 2021 blev Belgien ramt af voldsomme oversvømmelser med jordskred til følge – ligesom mange omkringliggende lande. Oversvømmelserne medførte både dødsfald, sårede og ødelagte huse og byer.

Oversvømmelsen er dog den eneste naturkatastrofe, der har fundet sted i Belgien i nyere tid. Til gengæld vurderes det, at naturkatastrofer generelt vil blive mere udbredt i fremtiden som følge af klimaændringer.

Sundhed

I Belgien er sundhedssystemet generelt godt. Det gælder både lægehjælp i offentlige lægeklinikker og det offentlige hospitalssystem. Belgien bruger en væsentligt større del af deres BNP (bruttonationalprodukt) på sundhedssystemet, end Danmark gør.

Lokal opførsel og skikke

Ved rejser til andre lande, bør du følge landets skikke og love. Belgien minder meget om Danmark. Det er dog mere udpræget at hilse på andre, og det ses som god skik at gøre.

Belgien er et romersk-katolsk land, og det er her god skik at udvise respekt ved besøg på hellige og religiøse steder som kirker og klostre ved at tale lavt og dække knæ og skuldre.

Besiddelse af narkotika er forbudt og har hårde straffe til følge. Det gælder enhver type og mængde. Bliver du dømt, kan du risikere at blive nægtet udrejse, indtil der er aflagt dom.

Afhængigt af området i Belgien, tales der fransk, nederlandsk eller tysk. I storbyerne kan de fleste efterhånden også gøre sig forståelige på engelsk. I mindre byer og blandt den ældre del af befolkningen, er engelskkundskaber meget begrænsede.

Hvilken rejseforsikring i Belgien?

Du er dækket af den offentlige sygesikring, hvis du medbringer det blå sygesikringskort, når du rejser til Belgien. Derudover bør du købe en rejseforsikring, der passer til dine behov og din rejse. Vær opmærksom på, at dækninger og betingelser for de forskellige rejseforsikringer kan variere en del.

Nogle af de oplagte dækninger at vælge ved rejser til Belgien er følgende:

  • Ulykkesforsikring i udlandet
  • Ansvarsforsikring i udlandet
  • Dækning af personlige ejendele
  • Dækning af mistet eller beskadiget bagage
  • Dækning af selvrisiko ved leje af køretøj
  • Dækning ved forsinkelser
  • Dækning af hjemrejse ved tilskadekomst eller sygdom
  • Dækning af hjemrejse for pårørende

Ovenstående er et udpluk af de mange forskellige dækninger, en privat rejseforsikring kan indeholde. Du kan se en samlet liste over dækninger her: Dækningsoversigt

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring til Belgien?

Der er overordnet set to forskellige muligheder for rejseforsikringer til Belgien: En årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring. Forskellen er, at årsrejseforsikringen dækker alle rejser hele året inklusiv din rejse til Belgien, mens enkeltrejseforsikringen kun dækker denne ene rejse til Belgien.

Valget mellem årsrejseforsikring og enkeltrejseforsikring afhænger af, om du rejser flere gange om året, og hvordan dine rejsevaner ellers er. Tommelfingerreglen siger, at hvis du rejser minimum to gange om året, kan en årsrejseforsikring bedst betale sig rent økonomisk. Valget afhænger dog også af, om rejsemålene kræver nogenlunde samme type dækninger, og hvor lange rejser der er tale om.

Rejser du til Belgien eller andre lande i eller nær Europa, vil du typisk spare penge ved at købe en årsrejseforsikring. Skal du kun ud at rejse denne ene gang inden for det næste år – eller er dine rejser af længere varighed – bør du købe en enkeltrejseforsikring.

En årsrejseforsikring dækker alle rejser på lige vilkår. Rejserne skal være af såkaldt “kortere varighed”. Hvad, dét indebærer, varierer lidt fra rejseforsikringsselskab til rejseforsikringsselskab. De fleste steder er det maksimalt 30 dage

Visumregler til Belgien

Belgien er medlem af EU. Det betyder, at du som dansker frit kan indrejse i landet, hvis du kan fremvise et gyldigt pas. Dit pas skal være gyldigt under hele opholdets varighed.

Belgien accepterer forlængede danske pas, EU-nødpas og danske provisoriske pas (også kaldet nødpas).

De belgiske myndigheder oplyser, at du kan opholde dig visumfrit i Belgien i op til 90 dage.

Anbefalede vaccinationer til Belgien

De vacciner, der anbefales ved ophold i Belgien, afhænger af rejsens varighed:

Alle rejser: Stivkrampe og difteri
Rejser over 1 uge: Stivkrampe og difteri
Rejser 1 – 6 måneder: Stivkrampe og difteri
Rejser over 6 måneder: Stivkrampe og difteri

Vaccinerne er en del af det danske vaccinationsprogram. Vær dog opmærksom på, at en stivkrampevaccination bør fornyes hvert 10. år. Er du i tvivl om, hvornår du sidst blev vaccineret mod stivkrampe, kan du få det oplyst hos din læge.