Rejseforsikring Estland

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Estland

Europæiske ERV
erv logo
Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst også i tilfælde af corona, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald hvis nærmeste familie bliver akut syg, ødelagt ferie pga. sygdom under rejsen og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring (afbestil, ombook eller erstat med anden rejsende).

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-

Standarddækninger
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Bagage

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
erv logo
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring), forsinket hjemrejse og feriekompensation.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Tallinn: estland.um.dk/coronavirus

Værd at vide om rejseforsikringer til Estland

Estland er en del af EU, og dermed bør du medbringe det blå sygesikringskort på din rejse. Det sikrer dig at være dækket af den offentlige sygesikring, mens du opholder dig i landet. At være dækket af den offentlige sygesikring i Estland betyder, at du blandt andet kan gå gratis til lægen og blive indlagt på sygehuset uden omkostninger i tilfælde af tilskadekomst eller sygdom.

På rejser kan der dog opstå mange andre uforudsete udgifter; for eksempel i forbindelse med forsinkelse, bortkommen bagage eller tandskader. Denne type udgifter står du som udgangspunkt selv for at afholde. Du kan dog forsikre dig imod problemet i form af en privat rejseforsikringen.

For at undgå at stå med en stor regning, inden rejsen er omme, anbefales det altid at supplere det blå sygesikringskort med en rejseforsikring, når du rejser til Estland.

Det skal du være opmærksom på i Estland

Estland er generelt et sikkert land at rejse i. Nedenfor kan du se, hvad du skal være opmærksom på før og under din rejse.

Kriminalitet og sikkerhed

Risikoen for at blive udsat for kriminalitet i Estland er forholdsvis lav.

Der er risiko for at blive udsat for lomme- og tasketyveri som alle andre steder. Du bør være ekstra opmærksom i større byer med mange mennesker, og når du benytter offentlig transport. Der er også en øget risiko for indbrud i biler med udenlandske nummerplader samt lejebiler. Det frarådes at opbevare værdigenstande og vigtige dokumenter i bilen.

I nattelivet anbefales det altid selv at købe og holde opsyn med mad- og drikkevarer. Det er også altid en god idé at færdes flere sammen. Benyt udelukkende offentligt godkendte taxaer.

Som i alle øvrige europæiske lande er der i også i Estland risiko for hacking af smartphones, computere og tablets. Risikoen er størst i områder med mange mennesker og frit tilgængeligt offentligt netværk. Undgå brugen af disse netværk, hvis du vil undgå risikoen for hackingangreb. Mange danske mobilabonnementer dækker også brug af (begrænsede mængder) data i Estland.

Terrorrisiko

Risikoen for terrorangreb i Estland er lav. Estland har ikke tidligere oplevet terrorangreb.

Til trods for, at risikoen for terror er lav baseret på, at der ikke tidligere har været angreb i landet, er det værd at gøre opmærksom på den stigende risiko for terrorangreb i Europa generelt. Terrorangreb sker ofte på nye steder og uden varsel. Det anbefales derfor at holde sig opdateret i lokale medier både før og under rejsen, og at være opmærksom på sine omgivelser – især i tætbefolkede områder.

Naturkatastrofer

Den generelle risiko for alvorlige naturkatastrofer i Estland er lav. Der er dog risiko for snestorme i vintermånederne og for oversvømmelser i foråret; især fra marts til maj. Typisk er der dog tale om mere moderate naturkatastrofer, der i værste tilfælde påvirker muligheden for transport.

Sundhed

Sundhedssystemet i Estland er generelt af god standard. Det er gratis for lokale (og EU-borgere med det blå sygesikringskort) at benytte sig af det offentlige sundhedssystem, herunder lægebesøg og hospitalsindlæggelse. I de større byer findes der også privathospitaler, som er kendt for endnu bedre standarder.

Lokal opførsel og skikke

I Estland er det god skik at være afdæmpet – især over for fremmede. Frembrusende og selvcentreret adfærd opfattes som uhøfligt og respektløst. De fleste passer sig selv, og det kan virke uvelkomment, men det er blot kulturen i Estland. Søger du for eksempel hjælp, vil du hurtigt opdage, at de lokale er meget høflige og hjælpsomme.

De fleste snakker engelsk i Estland – på nær de ældre generationer – da engelsk i dag er andetsproget i skolerne.

Hvilken rejseforsikring i Estland?

Når du skal rejse til Estland, anbefales det at købe en rejseforsikring til dækning af uforudsete udgifter, der kan risikere at opstå på rejsen. Hvordan, rejseforsikringen mere præcist skal dække, er lidt en smagssag. Der er dog ikke de store risici ved at rejse til Estland, så en standard rejseforsikring vil for de fleste være nok.

Standard rejseforsikringer dækker lidt forskelligt afhængigt af udbyderen. De fleste rejseforsikringer vil dog som minimum dække følgende:

 • Sygdom og tilskadekomst
 • Hjemtransport
 • Sygeledsagelse
 • Tilkaldelse
 • Hjemkaldelse
 • Tandlægebehandling
 • Fysioterapi
 • Kiropraktor

Dertil varierer det, hvilke øvrige dækninger, der er inkluderet. Nogle af de almindelige øvrige dækninger er følgende:

 • Ulykkesforsikring
 • Ansvarsforsikring
 • Overfald (erstatning)
 • Retshjælp
 • Ødelagte feriedage
 • Personlige ejendele
 • Selvrisiko ved leje af bil

Du kan se en komplet dækningsoversigt fordelt på de forskellige rejseforsikringsselskaber her: dækningsoversigt

Både priser og dækninger varierer, og det handler i høj grad om at finde den rejseforsikring, der passer bedst til dit budget og dine behov.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring til Estland?

Udover at vælge dækninger for din rejseforsikring, skal du også beslutte, hvorvidt du ønsker, at forsikringen skal være en årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring; altså hvorvidt forsikringen skal dække alle rejser, du foretager på et år, eller kun denne ene rejse til Estland.

Valget afhænger dels af dine generelle rejsevaner og dels af denne rejse til Estland. Det skyldes, at årsrejseforsikringer kun dækker rejser af kortere varighed, og at der skal minimum to årlige rejser til, før en årsrejseforsikring kan betale sig rent økonomisk.

Er denne rejse til Estland af kortere varighed – og planlægger du minimum én rejse af kortere varighed mere inden for det kommende år – kan en årsrejseforsikring bedst betale sig.

Er rejsen til Estland derimod af længere varighed (typisk over 30 dage), kræver de fleste rejseforsikringsselskaber, at du tegner en særskilt enkeltrejseforsikring for denne ene rejse. Det gælder også, hvis opholdet i Estland er en del af en længere rundrejse.

Vælger du en årsrejseforsikring, skal du ydermere vælge, hvorvidt den kun skal dække Europa, eller den skal dække rejser i hele verden. Det er naturligvis dyrere at vælge en rejseforsikring, der dækker hele verden, men går mindst én af de årlige rejser ud af Europa, bør du vælge en “årsrejseforsikring verden”.

Visumregler til Estland

Du kan rejse visumfrit til Estland i op til 90 dage. Ved rejser af længere varighed skal du søge visum. Kontakt eventuelt den danske ambassade i Estland for at høre nærmere herom.

Dit pas skal være gyldigt under hele opholdets varighed. Forlængede danske pas, danske nødpas og EU-nødpas anerkendes ved både ind- og udrejse.

Anbefalede vaccinationer til Estland

Ved rejser til Estland er der andre sundhedsmæssige risici end i Danmark. De anbefalede vaccinationer til Estland afhænger af rejsens længde og omfang.

Alle rejser: Stivkrampe, Difteri
Rejser over 1 uge: Stivkrampe, Difteri, Hepatitis A
Rejser 1 – 6 måneder: Stivkrampe, Difteri, Hepatitis A
Rejser over 6 måneder: Stivkrampe, Difteri Hepatitis A, Hepatitis B

I nogle tilfælde anbefales øvrige vacciner:

Familiebesøg i hjemlandet: Vaccinationer som ved rejser over 6 måneder, uanset opholdets varighed.

Tæt kontakt til lokale dyr: Rabies

Ophold i skovområder: TBE

Seksuel kontakt med lokale: Hepatitis B

Længerevarende tæt kontakt med lokalbefolkningen: Tuberkulose