Rejseforsikring Serbien

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til Serbien

Europæiske ERV

Fra 246,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst også i tilfælde af corona, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald hvis nærmeste familie bliver akut syg, ødelagt ferie pga. sygdom under rejsen og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring (afbestil, ombook eller erstat med anden rejsende).

Gouda

Fra 307,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Europæiske
Fra 246,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 307,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

*Priserne er baseret på 14 dages rejse for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.

Info om rejseforsikring og coronavirus

Opdateret: 12. maj 2023

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er normaliseret. Det betyder at stort set alle lande i verden igen er gule eller grønne. Det er vigtigt i forhold til din rejseforsikring.

Udenrigsministeriets rejsevejledninger er nemlig nævnt i forsikringsbetingelserne, når du køber en dansk rejseforsikring. Men, det er først når du rejser til orange eller røde lande, at der sker ændringer i dine betingelser. Når du rejser til grønne eller gule lande, så dækker din rejseforsikring fuldstændig som normalt. Det gælder også sygdomme eller skader der kan relateres til coronavirus.

Fremadrettet er det er primært lande og områder plaget af krig og andre alvorlige sikkerhedssituationer, der frarådes rejser til. Ikke områder som danske turister normalt rejser til. Det er dog alligevel altid en god idé at tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledning inden du rejser.

Du finder Udenrigsministeriets rejsevejledninger her: um.dk/rejsevejledninger

Læs mere om coronavirus i vores guide: Rejseforsikring og coronavirus


Vær også opmærksom på, om de lokale myndigheder har indført indrejserestriktioner overfor danske turister. Hold dig opdateret om dette, hos den danske ambassade i Beograd: serbien.um.dk/coronavirus

Om rejseforsikringer til Serbien

Selvom EU har et mål om, at Serbien skal med i EU, er de det endnu ikke. Det betyder, at du ikke er dækket af en offentlig sygesikring via det blå sygesikringskort, som du er det i de lande, der er medlem af EU. Uden en privat rejseforsikring vil du dermed ikke være dækket ved sygdom, ulykker og øvrige uforudsete og pludseligt opståede udgifter, som i så fald vil være for egen regning – og som kan øge dine rejseudgifter betydeligt. Derfor bør du altid købe en rejseforsikring, når du rejser til Serbien.

Hvilken rejseforsikring, du bør købe, afhænger af en række faktorer, som for eksempel formålet med din rejse og rejsens længde. Det afhænger også af, om du blot skal til Serbien, eller om Serbien er én af flere destinationer på din rejse. Slutteligt skal dine øvrige rejsevaner også tages i betragtning, da der er forskel på valget af rejseforsikring i forhold til, hvor ofte du rejser per år, og om du udelukkende rejser inden for Europas grænser.

Det skal du være særligt opmærksom på ved rejser til Serbien

Den generelle anbefaling fra det danske Udenrigsministerium er, at du skal være almindeligt opmærksom, når du er i Serbien – præcis ligesom hvis du rejste rundt i Danmark. De fleste danskere rejser altså til Serbien uden problemer.

Tyveri
Der er en risiko for lomme- og tasketyveri, især i de større byer som Beograd, men ikke en risiko, der er større, end hvis du for eksempel var i København. Det generelle kriminalitetsniveau er lavt.

Natteliv
Som i alle øvrige storbyer, bør du især i nattelivet være opmærksom. Køb selv dine drikkevarer og hold opsyn med dem.

Transport
Offentlig transport fungerer generelt godt i Serbien, og der er heller ikke øgede risici forbundet med at færdes i trafikken. Vejnettet er generelt i god stand, og færdselsregler overholdes på samme vis som i Danmark. Du bør dog være forsigtig med at hidse dig op i trafikken, da sådanne sammenstød har tendens til et voldeligt udfald.

Narkotika
Vær opmærksom på, at besiddelse af alle former for narkotika er ulovligt og straffes hårdt; sagerne kan desuden være langtrukne og medføre, at du i mellemtiden ikke må forlade landet.

Homoseksualitet
Homoseksualitet er tilladt i Serbien, men er af mange ildeset. Berøring og kærtegn offentligt blandt to af samme køn kan derfor medføre chikane.

Hvilken rejseforsikring i Serbien?

Da du ikke er dækket af en offentlig rejseforsikring i Serbien, bør du ved alle rejser hertil købe en privat rejseforsikring. Uden en privat rejseforsikring skal du selv afholde alle udgifter i forbindelse med lægebesøg, hospitalsindlæggelse, medicin, med videre. Rejseforsikringen kan desuden dække en hel del andre uforudsete og pludseligt opståede udgifter, afhængigt af den valgte forsikring.

Der er ikke noget nævneværdigt at være opmærksom på i Serbien i forhold til valg af rejseforsikring, som for eksempel naturkatastrofer og terror. Til gengæld bør du overveje en rejseforsikring, der blandt andet dækker fejlbehandling, da sundhedsvæsenet generelt er anderledes end det kendes fra Danmark.

Alle rejseforsikringer dækker pludseligt opstået sygdom og ulykke. Derudover kan du overveje følgende dækninger, når du skal vælge rejseforsikring til Serbien:

  • Hjemkaldelse i forbindelse med sygdom/død hos nærtstående familiemedlem
  • Lægelig fejlbehandling
  • Ulykkesforsikring
  • Afbestilling
  • Personlige ejendele
  • Forsinket afgang og hjemrejse
  • Forsinket ankomst ved ud- og hjemrejse
  • Selvrisikodækning ved leje af motorkøretøj

Se en oversigt over forskellige rejseforsikringer og typer af dækning her: Dækningsoversigt.

Årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring til Serbien?

Udover at overveje de dækninger, du gerne vil have inkluderet i din rejseforsikring, skal du også tage stilling til, om forsikringen skal være en årsrejseforsikring eller en enkeltrejseforsikring. Overordnet set dækker en årsrejseforsikring alle de rejser, du foretager på et år, mens en enkeltrejseforsikring kun dækker en enkelt rejse.

Valget afhænger ikke kun af denne ene rejse, men af dine rejsevaner generelt. En årsrejseforsikring skal vælges som dækkende i Europa eller Verden (og i nogle tilfælde kan du også vælge Udvidet Europa, som er Europa + de mest populære lande nær Europa). Verdensforsikringen er naturligvis dyrere end Europaforsikringen, så hvis du normalt udelukkende rejser inden for Europas grænser, bør du vælge Europaforsikringen – dog kun hvis ikke du planlægger andre rejser uden for Europas grænser.

Udover dine rejsedestinationers geografiske placering, skal du også kigge på dine rejsers varighed. Årsrejseforsikringer dækker typisk ”rejser af kortere varighed”. Hvad, dette begreb dækker over, varierer en hel del fra udbyder til udbyder. Typisk må rejserne maksimalt have en varighed på enten 30 eller 60 dage per rejse, mens enkelte årsrejseforsikringer dækker rejser med en varighed af helt op til seks måneder.

Rejser du flere gange om året af et par ugers varighed, kan du sagtens vælge en årsrejseforsikring og endda spare penge på den. Skal du på en enkelt længere rejse eller en rejse, der varierer meget fra dine almindelige rejsemål i forhold til de dækninger, du behøver, kan du supplere med en enkeltrejseforsikring.

Planlægger du ikke flere rejser end denne til Serbien inden for det næste år, vil det være billigere for dig at vælge en enkeltrejseforsikring. Fordelen er her, at du kan vælge den billigste af de rejseforsikringer, der har de dækninger, som du ønsker.

Visumregler til Serbien

Du kan visumfrit rejse til Serbien i op til 90 dage. Dit pas skal være gyldigt i minimum 3 måneder ud over rejsens varighed. Danske forlængede pas og danske provisoriske pas godkendes ved både ind- og udrejse. EU-nødpas godkendes også ved ind- og udrejse, men ved indrejse kræves visum.

Har du dansk flygtninge- eller fremmedpas, bør du kontakte den serbiske ambassade for at få oplyst gældende regler.

Anbefalede vaccinationer til Serbien

Alle rejser: Difteri, Stivkrampe
Rejser over 1 uge: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B
Rejser 1 – 6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, TBE
Rejser over 6 måneder: Difteri, Stivkrampe, Hepatitis A, Hepatitis B, TBE, Tuberkulose