Seniorrejseforsikring: Den ultimative guide til rejseforsikringer for seniorer og ældre

27. juni 2022

Hvornår du har brug for en rejseforsikring og hvad er de særlige krav for seniorer?

Det er ikke alle rejseforsikringsselskaber, som tilbyder rejseforsikringer til seniorer over 70 år. Mange har lavere aldersgrænser for deres rejseforsikringer, og andre har forskellige regler og tillæg hvis man som senior gerne vil købe en rejseforsikring.

Denne guide hjælper dig med at finde den rette rejseforsikring. Vi har samlet informationer om alle danske rejseforsikringsselskaber der tilbyder produkter til seniorer og pensionister. Du finder en grundig gennemgang af deres regler, samt hvad du skal være ekstra opmærksom på.

Denne guide skal skabe klarhed og tryghed omkring rejseforsikringer, for alle som gerne vil ud at rejse, uanset alder. Man skal kunne rejse trygt ud i verden, uden at bekymre sig om man kan komme helskindet hjem igen, hvis man eksempelvis falder og brækker benet.

Rejseforsikring over 70 år?

Det er hvert enkelt rejseforsikringsselskab, som fastsætter deres egne regler og vilkår. Det betyder også, at du vil finde forskellige aldersbegrænsninger når du søger efter rejseforsikringer.

Nogle selskaber har fastsat særlige regler for rejseforsikring hvis du er over 75 år, mens andre – som eksempelvis Europæiske – har pristillæg hvis du er over 70 og 80 år. Men det er alt sammen noget du kan læse mere om til sidst i denne guide, hvor vi gennemgår alle rejseforsikringsselskaberne vilkår.

Læs mere om rejseforsikring for folk over 70 år.

Rejseforsikring som pensionist

Hvis du er folke- eller førtidspensionist, så skal du være opmærksom på at der kan være nogle regler og krav som du skal overholde når du rejser til udlandet. Eksempelvis så skal du give Udbetaling Danmark besked hvis du har planer om at rejse uden for Europa i mere end to måneder. Du kan læse mere om regler og krav vedrørende udlandsrejser for pensionister på borger.dk.

Rejseforsikring ved kroniske lidelser og sygdom

Alle uanset alder der køber en rejseforsikring skal leve op til nogle krav omkring kroniske lidelser og sygdom inden ferien. Helt overordnet kan man sige at hvis du har et behandlingsbehov inden afrejsen, så er disse ikke dækket af din rejseforsikring. Det er kun akut opstået sygdomme som er dækket gennem en rejseforsikring.

Du kan altså godt tegne en rejseforsikring selvom du har en kronisk lidelse, men den vil altså ikke være dækket gennem rejseforsikringen. Det samme gør sig gældende med sygdomme som du har haft umiddelbart inden ferien.

Hvis du er i tvivl om nogle af disse regler gælder for dig så kontakt forsikringsselskabet. Du kan få lavet en forhåndsgodkendelse inden du rejser. Husk at ordne det inden du tager afsted, ellers risikerer du at du ikke er fuldt dækket på din rejse.

Læs mere om rejseforsikring ved kronisk sygdom.

Europæiske ERV

Der stilles ingen krav fra Europæiskes side om at du skal udfylde en helbredserklæring i forbindelse med køb af rejseforsikring. Du skal dog være opmærksom på at der vil være et pristillæg på forsikringspræmien. Dette gælder både ved køb af enkeltrejseforsikringer og årsrejseforsikringer.

For personer der er fyldt 70 år vil pristillægget udgøre 50 procent. Fra 80 år og opefter er pristillægget på 100 procent. Hvis du i forvejen har en årsrejseforsikring vil prisen blive justeret når du fylder 70 eller 80 år.

Europæiskes årsrejseforsikring dækker et ubegrænset antal rejser indenfor en 12 måneders periode, hver rejse må maksimalt være på 30 dage. Deres enkeltrejseforsikring kan købes fra en dags varighed og helt op til 24 måneder.

Gouda Rejseforsikring

Gouda sælger seniorrejseforsikringer til personer over 70 år. Du kan vælge deres seniorrejseforsikring fra to dages varighed og op til maksimalt tre måneders varighed. Der vil være et pristillæg på rejseforsikringen.

Rejser du inden for EU/EØS er du dækket på lige vilkår som personer under 70 år. Dette betyder at du skal være i besiddelse af det blå sundhedskort, og at du skal leve op til kravene omkring stabilitet og kronisk sygdom, som nævnt tidligere i denne guide.

Globe Rejseforsikring

Globe Rejseforsikring stiller ingen ekstra krav til dig uanset din alder og har heller ingen pristillæg for seniorer. Du er altså forsikret på samme måde som alle andre når du køber en rejseforsikring gennem Globe.

Du kan vælge mellem to forskellige typer rejseforsikring hos Globe. Deres årsrejseforsikring som dækker et ubegrænset antal rejser per år, med op til 30 dages varighed per rejse. Og deres langtidsrejseforsikring som dækker rejser med varighed på over 30 dage. Langstidsrejseforsikringen købes for hver enkelt rejse.

Sammenlign 2024-priser på seniorrejseforsikringer

Europæiske ERV

Fra 718,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 513,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring), forsinket hjemrejse og feriekompensation.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Europæiske
Fra 718,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 513,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring), forsinket hjemrejse og feriekompensation.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 75 år. Opdateret i marts 2024.