Sådan dækker din rejseforsikring ved jordskælv

26. april 2019

Et jordskælv kan betyde omkostninger til evakuering, eftersøgning og redning. Derfor bør du sørge for at være forsikret imod jordskælv på din rejse.


Afhængigt af destinationen, bør du overveje at vælge en rejseforsikring, der også dækker jordskælv. Rundt regnet er der omkring 1 million jordskælv i verden om året, hvilket betyder et jordskælv ét eller andet sted hver 30. sekund. Nogle kan knap måles og mærkes, mens andre forvolder store følgeskader. Nogle lande og områder er mere risikofyldte end andre.

Nogle af de lande, hvor risikoen for jordskælv er størst, er:

  • Japan
  • Indonesien
  • Mexico
  • Indien
  • Nepal

Derfor bør du især ved rejser til ét af disse lande sørge for, at din rejseforsikring også dækker jordskælv.

Dækker min rejseforsikring jordskælv?

Jordskælv er en naturkatastrofe, og nogle rejseforsikringsselskaber vil helt eksplicit nævne naturkatastrofer – og herunder jordskælv – i deres dækning. Det gælder for eksempel Gouda. Andre steder vil dækning af udgifter i forbindelse med jordskælv være mere implicit nævnt i form af de tiltag, det måtte betyde, eksempelvis ”Eftersøgning og redning”, ”Evakuering” og ”Krisehjælp”.

Du kan i dækningsoversigten få et samlet overblik over, hvilke rejseforsikringsselskaber der tilbyder disse dækninger.

Uden rejseforsikring står du selv for udgifterne

Rejser du uden en rejseforsikring, der dækker jordskælv, og bliver du udsat for et jordskælv, står du selv for de omkostninger, der måtte være forbundet med din redning, efterfølgende behandling og eventuelle behov for krisehjælp. Det kan altså hurtigt blive en meget dyr rejse, hvor du bliver efterladt med en stor gæld, der kommer til at følge dig i fremtiden.

En rejseforsikring er ikke dyr, og den er guld værd, hvis du kommer ud for et jordskælv eller en anden naturkatastrofe – eller hvis du bare bliver syg, kommer til skade eller mister dine ting.

Skal jeg vælge årsrejseforsikring eller enkeltrejseforsikring?

Når du skal købe en rejseforsikring, skal du beslutte, om du kun vil have en forsikring, der dækker denne ene rejse, eller om du vil have en forsikring, der dækker alle dine øvrige rejser hvert år. Hvad, du bør vælge, afhænger af dine rejsevaner. Tager du normalt på charterrejser inden for Europas grænser, men skal for første (og måske eneste) gang en tur til Indonesien, kan det kun betale sig med en enkeltrejseforsikring til denne ene rejse. Dels fordi destinationen ligger uden for Europa, og dels fordi det er et land med øget risiko for jordskælv, hvorimod risikoen i Europa er minimal – og sjældent med slemme følgeskader.

I tilfældet kan du altså nøjes med en billig årsrejseforsikring, der dækker dine rejser i Europa, og så en lidt dyrere enkeltrejseforsikring, der dækker din rejse til Indonesien. Her kan du også vælge flere dækninger efter behov, uden at du behøver at betale for det hvert år.

Enkeltrejseforsikring til lange rejser

Selvom du normalt rejser meget – til spændende og eksotiske steder – og derfor har en årsrejseforsikring, der dækker godt i hele verden, kan det stadig blive nødvendigt med en enkeltrejseforsikring som supplement. Årsrejseforsikringer dækker nemlig kun ”rejser af kortere varighed”. Hvad, denne term dækker over, varierer fra rejseforsikringsselskab til rejseforsikringsselskab. Typisk er det enten 30 eller 60 dage, mens enkelte rejseforsikringsselskabers årsrejseforsikringer dækker i længere tid.

Skal du rejse i 3 eller 6 måneder, bør du derfor i langt de fleste tilfælde købe en særskilt enkeltrejseforsikring til denne ene rejse. På den måde kan du også sikre dig, at den dækker lige præcis dét, du har behov for på denne rejse. Det gælder også ved rundrejser, hvor flere lande eller kontinenter besøges på samme rejse. I så fald vil rejseforsikringsselskabet udarbejde et særskilt tilbud på netop din rejse ud fra dine ønsker og behov. Her er det en god idé at indhente tilbud fra flere forskellige rejseforsikringsselskaber, da priserne kan variere en hel del.

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer

Europæiske ERV

Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-
Standarddækninger
Corona
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.