Rejselegat 2019 uddelt til ph.d.-studerende Helle Østergaard Madsen

21. december 2019

Bermann & Rosenbergs Rejselegat 2019 er uddelt til Helle Østergaard Madsen, som skal til USA i forbindelse med hendes ph.d-projekt “Lys, øjensygdom og vinterdepression”.

Bermann & Rosenbergs Rejselegat uddeles hvert år den 1. januar og legatet for 2019 er gået til den ph.d.-studerende Helle Østergaard Madsen, som skal bruge støtten til at rejse til USA for at dygtiggøre sig. Vi har taget en snak med hende omkring hvordan rejselegatet skal bruge, og hvordan det kan hjælpe hende.

Helle Østergaard Madsen forklarer hvad rejselegatet giver hende af ekstra muligheder og hvad pengene konkret skal bruges til:

“Legatet vil give mig mulighed for at deltage i to internationale kongresser indenfor psykiatri, den ene med særligt fokus på de affektive sygdomme, dvs. depression og mani. Kongresserne bliver afholdt i henholdsvis Philadelphia og Chicago.”

Hun er i øjeblikket i gang med ph.d-projekt “Lys, øjensygdom og vinterdepression” og forklarer videre om sin tur til USA:

“Under opholdet skal jeg samarbejde med en amerikansk lektor i psykologi, som i de seneste 15 år har forsket i, hvordan lysets stimulering af hjernen bidrager til opretholdelsen af en sund døgnrytme, søvnkvalitet og et bedre velbefindende. Dr. Kathryn Roecklein er af de førende forskere indenfor vinterdepression, og jer ser frem til at arbejde på en forskningsenhed, som har et samlet fokus på og en enorm erfaring med en tilstand, jeg selv har beskæftiget mig med gennem flere år. Jeg forventer også at møde en anderledes arbejdskultur end den danske.”

Som ph.d.-studerende arbejder Helle Østergaard Madsen ofte meget alene og dybt fokuseret i sin projekt, hun udbyder her, hvordan det at besøge andre forskere kan give hende inspiration til hendes eget projekt:

“I min hverdag som forsker foregår arbejdet meget ofte foran en computerskærm, og diverse samarbejder kører primært over mails. I store dele af processen arbejder man også meget alene. Det er besøge en anden forskningsenhed og opleve, hvordan andre planlægger og udfører projekter vil være en kærkommen mulighed for inspiration til nye projekter og til refleksion over, hvordan fremtidige projekter skrues sammen på den bedste måde. Helt konkret forventer jeg at komme hjem med erfaring indenfor anvendelse af nogle metoder, som meget relevant vil kunne implementeres i den forskningsenhed, jeg arbejder i herhjemme.”

Ansøg Bermann & Rosenbergs Rejselegat

Bermann & Rosenbergs Rejselegat har ansøgningsfrist hvert år den 1. december klokken 12.00 og udbetales en måned senere den 1. januar. Find mere information og ansøg legatet her: Bermann & Rosenbergs Rejselegat.