Guide: Rejseforsikring når du skal på udveksling i 2023

23. januar 2023

Guide: Alt hvad du skal vide og huske om rejseforsikringer og forsikringer når du skal på udvekslingsophold i udlandet. Vi klæder dig på, med alle krav og regler omkring studierejser og rejseforsikringer.


De fleste lande har fjernet deres coronavirus-restriktioner. Det betyder det er blevet meget nemmere at komme på udvekslingsophold. Denne guide gennemgår alt hvad du har brug for at vide omkring forsikringer, når du skal studere et eller flere semestre i udlandet.

Universitetets forsikring

Du vil højst sandsynligt blive tilbudt en forsikring gennem dit værtsuniversitet, når du skal studere i udlandet. Der er tre vigtige ting du skal være opmærksom på i den forbindelse:

  1. Hvad dækker universitetets forsikring?
  2. Hvornår dækker universitetets forsikring?
  3. Er universitetets forsikrings tvungen eller valgfri?

1: Hvad dækker universitetets forsikring?

Det første der er vigtigt at undersøge, i forbindelse med en eventuel forsikring du bliver tilbudt af dit værtsuniversitet, er præcis hvilke dækninger der er inkluderet i deres forsikring. Det mest almindelige er at universiteterne tilbyder en simpel sundhedsforsikring.

En sundhedsforsikring dækker behandling ved akut sygdom og tilskadekomst. Den kan sammenlignes med det blå sygesikringskort i Europa, som giver adgang til læge- og hospitalsbehandling. Du kan læse mere om det blå sygesikringskort i afsnittet “Udveksling i Europa”.

Forskellen på en sundhedsforsikring og en rejseforsikring er, at rejseforsikringen inkluderer mange andre dækninger end behandling ved sygdom og ulykke. Du kan eksempelvis forsikre dine personlige ejendele mod tyveri. De fleste rejseforsikringer tilbyder også du kan få sendt pårørende ud til dig, i tilfælde af du bliver alvorligt syg. Det kan give en ekstra tryghed at have familiemedlemmer ved sin side, når man er allermest sårbar.

Du bør også være opmærksom på hvor meget (hvor stort et beløb) du er forsikret for. Hvis du eksempelvis skal studere et semester i Japan, er du forpligtet til at købe den nationale sundhedsforsikring (Kokuho). Denne sundhedsforsikring dækker 70% af dine behandlingsomkostninger, hvis du bliver syg eller kommer til skade. De resterende 30% skal du selv betale.

I andre lande dækker sundhedsforsikringer 100% af omkostningerne. Det fremgår altid af forsikringsbetingelserne, hvor meget forsikringen dækker. Hvis du er tvunget til at købe en sundhedsforsikring i det land du skal studere, så undersøg hvor stort er beløb eller hvor stor en procentdel af omkostningerne som forsikringen dækker.

Hvis du vil være sikker på ikke at ende med en del af hospitalsregningen selv, skal du enten have en sundhedsforsikring eller en rejseforsikring med ubegrænsede dækningssummer.

2: Hvornår dækker universitetets forsikring?

Det er meget almindeligt at universitetets forsikring kun dækker aktiviteter der er tilknyttet universitetet. Det vil sige mens du fysisk er på universitetet, eller i forbindelse med eventuelle sportarrangementer eller andre events som universitetet arrangerer. Når du er uden for universitetets område er det ikke sikkert forsikringen dækker.

Du skal derfor finde ud af om du er dækket, hvis du eksempelvis tager på en weekend klatretur med nogle af dine nye medstuderende. Hvis universitetets forsikring ikke dækker dine fritidsaktiviteter, er det endnu mere vigtigt du overvejer en privat rejseforsikring til dit studieophold.

Det kan også være du planlægger at rejse til dit værtsland før du starter på universitetet, eller blive et stykke tid efter dine eksamener, for at kombinere dit studieophold med nogle private rejseoplevelser. I så fald er du højst sandsynligt ikke dækket af universitetets forsikring under hele din rejse. Universitetet forsikring dækker som regel kun i den periode du er indskrevet på universitetet. Det vil sige fra første undervisningsdag til sidste eksamensdag.

En privat rejseforsikring dækker dig hele døgnet rundt, både i din fritid og når du er på universitetets område. Den er gældende fra det sekund du forlader din bopæl i Danmark, for at påbegynde din studierejse, til du lander i Danmark igen.

Læs mere om hvordan du kan være dækket i afsnittet “Sådan dækker en rejseforsikring”.

3: Er universitetets forsikring valgfri?

Nogle universiteter kræver du køber køber deres sundhedsforsikring for at deltage i undervisningen. Hvis det er tilfældet er du naturligvis nødt til at købe den. Vi anbefaler dog altid du undersøger grundigt om deres forsikring dækker alle dine behov, jævnfør vores beskrivelser i de to ovenstående afsnit.

Det kan dog også sagtens være at universitetet tilbyder dig en sundhedsforsikring, men at du godt må vælge en anden udbyder end universitetets forslag. Det er eksempelvis tilfældet hvis du skal studere i Australien. Læs nærmere om dette i afsnittet “Udveksling i Australien”.

Hvilke fordele er der ved at tegne sin egen danske rejseforsikring?

For det første, så giver det dig mulighed for at sammenligne priser og dækninger. Det kan du eksempelvis bruge denne side til. Udover det, kan det give en ekstra tryghed at være forsikret gennem et dansk forsikringsselskab. I tilfælde af klagesager er det eksempelvis det danske retssystem der håndterer din sag.

Alle danske rejseforsikringer har også en 24-timers dansk alarmcentral tilknyttet. Her sidder der dansktalende medarbejdere klar til at assistere dig med alle tænkelige krisesituationer. Det kan ingen udenlandske forsikringer matche.

Udveksling i USA


Der er ingen føderale lovkrav der forpligter dig til at være forsikret når du rejser til USA. Men du skal være klar over at USA har det ubetinget dyreste sundhedsvæsen i verden. Det er derfor ekstremt vigtigt du er ordentligt forsikret, når du rejser dertil. Hvis du ender på skadestuen eller hospitalet uden at være forsikret, kan det ruinere dig fuldstændigt.

De fleste amerikanske universiteter kræver da også du er forsikret inden du kan påbegynde undervisningen. Det kan også være et lovkrav i de enkelte delstater. Det er dog ikke alle universiteter der kræver du køber deres forsikring. Ofte har du mulighed for selv at vælge, så længe din forsikring opfylder nogle minimumskrav. Er du i tvivl om kravene så kontakt universitetet.

Hvis du har mulighed for det, så overvej at forsikre dig gennem et dansk forsikringsselskab. Her får du som regel både bedre dækning og billigere pris. Du kan selv undersøge markedet. Brug vores side til at tjekke priser og dækninger på danske rejseforsikringer, og sammenlign dem med det produkt som universitetet tilbyder. Det tager måske lidt ekstra tid, men det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at have forsikringen i orden i USA.

Udveksling i USA


Der er ingen føderale lovkrav der forpligter dig til at være forsikret når du rejser til USA. Men du skal være klar over at USA har det ubetinget dyreste sundhedsvæsen i verden. Det er derfor ekstremt vigtigt du er ordentligt forsikret, når du rejser dertil. Hvis du ender på skadestuen eller hospitalet uden at være forsikret, kan det ruinere dig fuldstændigt.

De fleste amerikanske universiteter kræver da også du er forsikret inden du kan påbegynde undervisningen. Det kan også være et lovkrav i de enkelte delstater. Det er dog ikke alle universiteter der kræver du køber deres forsikring. Ofte har du mulighed for selv at vælge, så længe din forsikring opfylder nogle minimumskrav. Er du i tvivl om kravene så kontakt universitetet.

Hvis du har mulighed for det, så overvej at forsikre dig gennem et dansk forsikringsselskab. Her får du som regel både bedre dækning og billigere pris. Du kan selv undersøge markedet. Brug vores side til at tjekke priser og dækninger på danske rejseforsikringer, og sammenlign dem med det produkt som universitetet tilbyder. Det tager måske lidt ekstra tid, men det kan ikke understreges nok, hvor vigtigt det er at have forsikringen i orden i USA.

Udveksling i Canada


I Canada gælder der forskellige regler for sundhedsforsikring fra provins til provins. Provinsregeringen i Quebec (hvor Montreal ligger) har eksempelvis en særlig aftale med Danmark. Aftalen betyder at danske udvekslingsstuderende, som skal studere i provinsen, har ret til sundhedsydelser gennem den offentlige sygesikring.

Men Quebec er ikke den eneste provins hvor internationale studerende kan have ret til dækning gennem det offentlige sundhedssystem. I Alberta (hvor Calgary og Edmonton ligger) er du berettiget til dækning, hvis du skal studere i provinsen i minimum 12 måneder.

I British Columbia (hvor Vancouver ligger) er du dækket hvis du skal studere i mindst seks måneder, men der er en venteperiode på tre måneder, før du er berettiget til dækning. Her er det vigtigt du køber en privat forsikring, der som minimum dækker dig i venteperioden.

I Ontario (hvor Toronto, Ottawa og Hamilton ligger) er du ikke berettiget til dækning gennem den offentlige sygesikring. Her skal du betale for den obligatoriske sundhedsforsikring UHIP (University Health Insurance Program).

Bemærk i øvrigt at værtsuniversitetet kan stille krav til dine forsikringsforhold. Og husk på, at sundhedsforsikringer kun dækker omkostninger til læge- og hospitalsbehandlinger. Dine personlige ejendele er ikke forsikret, og du er heller ikke forsikret hvis du kommer til at forvolde skade på andre personer og skal betale erstatning. Hvis du vil være forsikret mod disse ting, skal du købe en rejseforsikring.

Udveksling i Canada


I Canada gælder der forskellige regler for sundhedsforsikring fra provins til provins. Provinsregeringen i Quebec (hvor Montreal ligger) har eksempelvis en særlig aftale med Danmark. Aftalen betyder at danske udvekslingsstuderende, som skal studere i provinsen, har ret til sundhedsydelser gennem den offentlige sygesikring.

Men Quebec er ikke den eneste provins hvor internationale studerende kan have ret til dækning gennem det offentlige sundhedssystem. I Alberta (hvor Calgary og Edmonton ligger) er du berettiget til dækning, hvis du skal studere i provinsen i minimum 12 måneder.

I British Columbia (hvor Vancouver ligger) er du dækket hvis du skal studere i mindst seks måneder, men der er en venteperiode på tre måneder, før du er berettiget til dækning. Her er det vigtigt du køber en privat forsikring, der som minimum dækker dig i venteperioden.

I Ontario (hvor Toronto, Ottawa og Hamilton ligger) er du ikke berettiget til dækning gennem den offentlige sygesikring. Her skal du betale for den obligatoriske sundhedsforsikring UHIP (University Health Insurance Program).

Bemærk i øvrigt at værtsuniversitetet kan stille krav til dine forsikringsforhold. Og husk på, at sundhedsforsikringer kun dækker omkostninger til læge- og hospitalsbehandlinger. Dine personlige ejendele er ikke forsikret, og du er heller ikke forsikret hvis du kommer til at forvolde skade på andre personer og skal betale erstatning. Hvis du vil være forsikret mod disse ting, skal du købe en rejseforsikring.

Udveksling i Australien


Alle internationale studerende i Australien skal tegne en OSHC (Overseas Student Health Cover) sundhedsforsikring. Dette er et krav fra de australske myndigheder og ikke universitetet. Du kan frit vælge mellem seks forskellige udbydere: CBHS International Health, Australian Health Management, Allianz Care, Medibank, Bupa og nib Group.

Dit værtsuniversitet vil højst sandsynligt have en foretrukket udbyder som de tilbyder dig. Du skal blot vide du ikke er forpligtet til at vælge deres tilbud. Du kan frit vælge den udbyder du ønsker. Du kan sammenligne priser og læse mere om de seks forskellige udbydere på: oshcaustralia.com.au

Som alle andre sundhedsforsikringer, så dækker OSCH kun omkostninger til læge- og hospitalsbehandling. Hvorimod en dansk rejseforsikring også dækker tyveri af personlige ejendele, overfald, krisehjælp, hjemkaldelse hvis et nært familiemedlem bliver syg eller dør, tilkaldelse af pårørende hvis du bliver indlagt på hospitalet, evakuering ved terror eller naturkatastrofer, ulykkesforsikring, privatansvar, retshjælp og meget mere.

Supplér den obligatoriske sundhedsforsikring med en dansk rejseforsikring, hvis du ønsker at være bedre dækket.

Udveksling i Australien


Alle internationale studerende i Australien skal tegne en OSHC (Overseas Student Health Cover) sundhedsforsikring. Dette er et krav fra de australske myndigheder og ikke universitetet. Du kan frit vælge mellem seks forskellige udbydere: CBHS International Health, Australian Health Management, Allianz Care, Medibank, Bupa og nib Group.

Dit værtsuniversitet vil højst sandsynligt have en foretrukket udbyder som de tilbyder dig. Du skal blot vide du ikke er forpligtet til at vælge deres tilbud. Du kan frit vælge den udbyder du ønsker. Du kan sammenligne priser og læse mere om de seks forskellige udbydere på: oshcaustralia.com.au

Som alle andre sundhedsforsikringer, så dækker OSCH kun omkostninger til læge- og hospitalsbehandling. Hvorimod en dansk rejseforsikring også dækker tyveri af personlige ejendele, overfald, krisehjælp, hjemkaldelse hvis et nært familiemedlem bliver syg eller dør, tilkaldelse af pårørende hvis du bliver indlagt på hospitalet, evakuering ved terror eller naturkatastrofer, ulykkesforsikring, privatansvar, retshjælp og meget mere.

Supplér den obligatoriske sundhedsforsikring med en dansk rejseforsikring, hvis du ønsker at være bedre dækket.

Udveksling i Europa og Storbritannien


Du er dækket af det blå sygesikringskort når du rejser til et EU-land for at studere. Det blå sygesikringskort giver dig ret til at modtage behandling fra det offentlige sundhedssystem, på lige vilkår med landets egne borgere. Det betyder der er forskel på hvordan du er dækket, alt efter hvilket land du rejser til. Mange EU-lande har delvis egenbetaling på læge- og hospitalsbehandlinger og priserne kan variere meget fra land til land.

Du er også dækket af det blå sygesikringskort hvis du skal studere i Storbritannien, selvom de har forladt EU. Storbritannien og EU har nemlig lavet en aftale der sikrer at EU-borgere har ret til sygesikring i Storbritannien og omvendt. Det samme gør sig i øvrigt gældende for Liechtenstein og Schweiz.

Det er vigtigt at huske på, at det blå sygesikring kun dækker behandling i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. Hjemtransport er eksempelvis ikke dækket. Hvis du skal transporteres hjem på grund af alvorlig sygdom eller tilskadekomst, så er det for egen regning, ved mindre du har en privat rejseforsikring.

Du finder mere information og bestiller det blå sygesikringskort, på: borger.dk/EU-sygesikringskortet

Udveksling i Europa og Storbritannien


Du er dækket af det blå sygesikringskort når du rejser til et EU-land for at studere. Det blå sygesikringskort giver dig ret til at modtage behandling fra det offentlige sundhedssystem, på lige vilkår med landets egne borgere. Det betyder der er forskel på hvordan du er dækket, alt efter hvilket land du rejser til. Mange EU-lande har delvis egenbetaling på læge- og hospitalsbehandlinger og priserne kan variere meget fra land til land.

Du er også dækket af det blå sygesikringskort hvis du skal studere i Storbritannien, selvom de har forladt EU. Storbritannien og EU har nemlig lavet en aftale der sikrer at EU-borgere har ret til sygesikring i Storbritannien og omvendt. Det samme gør sig i øvrigt gældende for Liechtenstein og Schweiz.

Det er vigtigt at huske på, at det blå sygesikring kun dækker behandling i tilfælde af sygdom eller tilskadekomst. Hjemtransport er eksempelvis ikke dækket. Hvis du skal transporteres hjem på grund af alvorlig sygdom eller tilskadekomst, så er det for egen regning, ved mindre du har en privat rejseforsikring.

Du finder mere information og bestiller det blå sygesikringskort, på: borger.dk/EU-sygesikringskortet

Udveksling i Norden


De nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) har en særlig ordning der betyder, du ikke behøver det blå sygesikringskort for at få adgang til læge- og hospitalsbehandling. Det er nok at fremvise dit danske sygesikringskort. Du har ret til samme behandling som borgerne i landet.

Til forskel fra det blå sygesikringskort i resten af Europa, så er hjemtransport – i visse tilfælde – også dækket gennem den nordiske aftale. Hvis en læge vurderer du ikke kan rejse hjem som planlagt, eller bekræfter med en lægeerklæring at du kan rejse hjem med en dyrere transportform, så kan du få merudgifterne til din hjemrejse dækket.

Selvom den nordiske aftale giver ekstra god beskyttelse, i forhold til andre EU-lande, så er der stadig mange fordele ved at tegne en privat rejseforsikring. Læs mere om dette i næste afsnit.

Udveksling i Norden


De nordiske lande (Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island) har en særlig ordning der betyder, du ikke behøver det blå sygesikringskort for at få adgang til læge- og hospitalsbehandling. Det er nok at fremvise dit danske sygesikringskort. Du har ret til samme behandling som borgerne i landet.

Til forskel fra det blå sygesikringskort i resten af Europa, så er hjemtransport – i visse tilfælde – også dækket gennem den nordiske aftale. Hvis en læge vurderer du ikke kan rejse hjem som planlagt, eller bekræfter med en lægeerklæring at du kan rejse hjem med en dyrere transportform, så kan du få merudgifterne til din hjemrejse dækket.

Selvom den nordiske aftale giver ekstra god beskyttelse, i forhold til andre EU-lande, så er der stadig mange fordele ved at tegne en privat rejseforsikring. Læs mere om dette i næste afsnit.

Sådan dækker en rejseforsikring

I dette afsnit gennemgår vi nogle af mest almindelige dækninger og services som er inkluderet, når du tegner en dansk rejseforsikring. Du kan bruge afsnittet til at vurdere om du har brug for en rejseforsikring til din kommende studierejse.

Klik på dækningerne for at se den fulde beskrivelse.

Sygdom og tilskadekomst

Alle danske rejseforsikringer inkluderer dækning mod akut sygdom og tilskadekomst. Du kan få dækket omkostninger til lægekonsultation, hospitalsbehandling, indlæggelse og medicinering med mere.

Det blå sygesikringskort dækker også læge- og hospitalsbehandling, så hvad er forskellen på at være dækket af en rejseforsikring i forhold til det blå sygesikring?

Danske rejseforsikringer har som regel danske læger tilknyttet deres 24-timers alarmcentral. I mange tilfælde bliver du tilbudt en online konsultation med en dansktalende læge først.

Det kan foregå på den måde at du downloader en app til din smartphone, og så foretager lægen konsultationen via videokald. Lægen kan – så vidt det er muligt – stille en diagnose, udskrive internationale recepter og henvise dig til speciallæger, uden du behøver forlade sin sygeseng.

De kan også sende en lokal læge ud til din private adresse i nogle tilfælde, så du slipper for selv at skulle finde frem til den nærmeste skadestue eller hospital. Det kan vise sig at være en kærkommen service, hvis du er blevet syg og ikke har det særligt godt.

Det er i øvrigt meget almindeligt der er egenbetaling på læge- og hospitalsbehandling rundt omkring i Europa. Hvor meget du selv skal betale og hvor meget der er dækket af det blå sygesikring, afhænger af hvilket land du skal studere i og hvilken behandling der er tale om.

Der er ikke nogen egenbetaling per behandling når du er forsikret med en rejseforsikring. Der kan være en selvrisiko per skadesanmeldelse, men du kan altid vælge at købe din rejseforsikring uden selvrisiko (bemærk dog at præmien på forsikringen stiger).

Hvis du har købt din rejseforsikring uden selvrisiko, skal du ikke have nogle penge op af lommen, når du bliver syg eller kommer til skade. Så er det forsikringsselskabet der dækker alle omkostningerne.

Hjemtransport

Rejseforsikringen dækker ekstraomkostninger hvis du, på grund af alvorlig sygdom eller tilskadekomst, skal transporteres hjem til Danmark, før eller efter din planlagte hjemrejse. Det er kun i de nordiske lande (Sverige, Norge, Finland og Island) at hjemtransport dækkes, hvis en læge ordinerer hjemrejsen. Når du rejser uden for Norden er der ingen offentlige sygesikringer der dækker hjemtransport. Uden en rejseforsikring skal du selv betale alle udgifter.

Tilkaldelse

Du har mulighed for at få en eller flere pårørende sendt ud til hvor du befinder dig i verden, hvis du bliver alvorligt syg eller kommer så slemt til skade, at du må indlægges på hospitalet i en længere periode. Rejseforsikringen dækker dine pårørendes udgifter til transport fra bopælen i Danmark og retur, overnatning på udvalgt hotel, samt udgifter til kost og lokaltransport.

Tyveri/røveri

Du kan få erstatning for dine personlige ejendele (bagage), hvis du bliver udsat for tyveri eller røveri. Du skal som regel tilvælge denne dækning når du køber din rejseforsikring. Nogle forsikringsselskaber har dog inkluderet denne dækning som standard.

Krisehjælp

Hvis du har været udsat for en traumatiserende oplevelse, eksempelvis overfald eller røveri, tilbyder rejseforsikringen at du kan modtage krisehjælp. Det kan både være på din lokation eller efter du er vendt hjem til Danmark.

Evakuering

Rejseforsikringen dækker ekstraomkostninger til evakuering og eventuel hjemtransport, hvis du befinder dig i et område der bliver ramt af terror, naturkatastrofe, livstruende epidemi, krig eller krigslignende tilstande.

Bemærk der kan gælde særlige regler i forhold til evakuering i forbindelse med coronavirus. Du er nødt til at nærlæse dine forsikringsbetingelser, for at være helt sikker på hvordan du er dækket.

Privatansvar og retshjælp

Civile retssager er ikke udbredt i Danmark, men i andre lande – som eksempelvis Frankrig, England og i særdeleshed USA – er det meget mere almindeligt. Hvis du ved et uheld kommer til at forvolde skade på andre personer eller genstande, er der risiko for du bliver sagsøgt og skal betale erstatning.

Rejseforsikringen dækker den erstatning du bliver dømt ansvarlig til at betale af de lokale myndigheder. Dækningen retshjælp yder økonomisk kompensation til sagsomkostninger som eksempelvis udgifter til advokat med mere.

24-timers alarmcentral

Alle danske rejseforsikringer har tilknyttet en døgnbemandet alarmcentral. Nogle har deres egen central, mens andre samarbejder med specialister som SOS International. Fælles for dem alle er, at der sidder dansktalende medarbejdere klar til at hjælpe dig døgnet rundt.

Hvis du har været udsat for en ulykke, er blevet overfaldet, eller på anden måde har akut brug for din rejseforsikring, så ring til alarmcentralen som noget af det første du gør. Alarmcentralens medarbejdere er eksperter i at håndtere krisesituationer og de har hørt alle sceanierier før. De kan med garanti hjælpe dig bedst muligt gennem en problemfyldt situation.

Dækningerne kan variere fra selskab til selskab

Vi har i det ovenstående afsnit nævnt nogle af de mest almindelige dækninger på det danske marked for rejseforsikringer. Hvert selskab har dog deres egne forsikringsbetingelser. Der kan derfor være forskel på hvilke dækninger der er inkluderet, alt efter hvor du køber din rejseforsikring. Nogle har eksempelvis tyveri af personlige ejendele inkluderet som standard, mens andre tilbyder denne dækning som tilvalg.

Det er en god idé at bruge lidt ekstra tid på at vurdere hvilke dækninger du får brug for på din studierejse og vælge en rejseforsikring der dækker alle dine behov.

Geografisk dækningsområde

Udover at vælge hvilke dækninger din rejseforsikring skal indeholde, skal du også vælge hvor den skal dække henne. De danske rejseforsikringsselskaber opererer som regel med fire forskellige geografiske dækningsområder: Europa, udvidet Europa, verden eksklusiv USA og verden inklusiv USA.

Jo større dækningsområde du vælger, jo mere koster rejseforsikringen. Men det er ikke her du må forsøge at spare penge. Din rejseforsikring er kun gyldig i det område du vælger. Hvis du køber for lidt dækning, er der ingen hjælp at hente når først uheldet er ude.

Hvilken rejseforsikring skal du vælge til studierejsen?

Du skal købe en enkeltrejseforsikring, når du skal studere i udlandet i en længere periode. Enkeltrejseforsikringen dækker nemlig rejser på helt op til to års varighed.

Nogle selskaber tilbyder rabat til unge der skal studere i udlandet. Det gør de via forsikringer der går under navnene studierejseforsikring eller ungdomsrejseforsikring. Disse forsikringer er helt fine til din studierejse. Det er begge enkeltrejseforsikringer blot markedsført med andre navne.


Yderligere info

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer til udveksling

Europæiske ERV

Fra 1.390,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 1.960,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 3.825,-
Standarddækninger
Corona/
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Europæiske
Fra 1.390,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 1.960,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 3.825,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på 6 måneders rejse for én person på 25 år. Opdateret i marts 2024.