Rejseforsikring: Sådan er du dækket med et Mastercard

3. marts 2021

Rigtig mange danskere har et Mastercard. De færreste er dog klar over, at kortet i nogle tilfælde inkluderer rejseforsikring. Det kommer an på hvilket type Mastercard du har, samt hvilken bank der har udstedt kortet.

Vidt forskellige regler fra bank til bank

Mastercard opererer med forskellige korttyper. Det mest udbredte er det helt almindelige Mastercard. Som standard er der aldrig rejseforsikring inkluderet i dette kort. Derudover findes der blandt andet Mastercard Guld, Mastercard Platin og Mastercard Black.

Priserne og vilkårene for disse kort er forskellige fra bank til bank. Det gælder også vilkårene for rejseforsikring. Det er nemlig bankerne selv der fastsætter reglerne for deres kreditkort. Denne guide gennemgår hvilken type rejseforsikring der er inkluderet i de forskellige Mastercard, hos de største banker i Danmark.

VIGTIGT: Alle specifikke spørgsmål om dækning på dit Mastercard, skal stilles direkte til den bank, som har udstedt kortet.

Vælg en bank for at se deres Mastercard med rejseforsikring

Danske Bank Privat

Danske Bank tilbyder fem typer Mastercard til deres privatkunder: Mastercard Direct, Direct Studie, Basis, Guld og Platin.

Der er ikke rejseforsikring inkluderet som standard i Danske Banks Direct- eller Basis Mastercard, men det er muligt at tilkøbe en rejseforsikring til de to kreditkort.

Er du studerende, har du mulighed for at erhverve et Mastercard Direct Studie kreditkort. Dette kort inkluderer en årsrejseforsikring til Europa, som dækker rejser på op til 60 dages varighed.

Danske Banks Mastercard Guld inkluderer en årsrejseforsikring til Europa, som dækker rejser op til 60 dages varighed.

Danske Banks Mastercard Platin inkluderer en årsrejseforsikring til hele verden, som ligeledes dækker rejser op til 60 dages varighed.

Årsgebyr for Danske Banks Mastercard:

 • Direct: 60 kroner (standard), Gratis (Danske Hverdag og Hverdag+)
 • Direct Studie: 140 kroner (kun i forbindelse med studie)
 • Basis: 250 kroner (standard og Danske Hverdag), Gratis (Danske Hverdag+)
 • Guld: 795 kroner (standard, Danske Hverdag og Hverdag+), 195 kroner (Eksklusiv kunder, ét kort til rabatpris), Gratis (Eksklusiv+ kunder, ét kort til rabatpris)
 • Platin: 1.395 kroner (standard, Danske Hverdag og Hverdag+), 795 kroner (Eksklusiv- og Eksklusiv+ kunder, ét kort til rabatpris)

Danske Bank Erhverv

Erhvervskunder i Danske Bank har mulighed for at erhverve følgende tre Mastercard med rejseforsikring: Corporate Classic, Corporate Gold og Corporate Platinum:

 • Corporate Classic: Kan købes med eller uden rejseforsikring
 • Corporate Gold: Udstedes enten med rejseforsikring, lounge eller begge dele
 • Corporate Platinum: Rejseforsikring og lounge inkluderet

Nordea Privat

Nordea tilbyder to Mastercard med rejseforsikring til privatkunder: Nordea Gold og Mastercard Premium. Begge dækker hele verden, på rejser op til 60 dages varighed.

Årsgebyr for Nordea Gold:

 • Privatkunder: 700 kroner,
 • Kunder 18-28 år: 350 kroner
 • Premium Banking og Erhverv+Privatkunder: Gratis

Nordea Private Banking

Er du Private Banking-kunde hos Nordea, har du mulighed for at erhverve to eksklusive Mastercard: Nordea Platinum og Black.

Begge kort inkluderer en årsrejseforsikring til hele verden. Nordea Platinum dækker rejser på op til 60 dages varighed, og Nordea Black dækker rejser på helt op til 90 dages varighed.

Jyske Bank Privat

Fra den 30. april 2021 stopper Jyske Bank samarbejdet med SEB Kort om udstedelsen af private Mastercard. Det betyder at du fra denne dato ikke kan få et Mastercard med tilknyttet rejseforsikring, hvis du er privatkunde hos Jyske Bank.

Jyske Bank Erhverv

Jyske Bank tilbyder fortsat Mastercard firmakort til deres erhvervskunder. To af dem inkluderer rejseforsikring:

 • Gold: 895 kr. pr år, 30 dages rejseforsikring, 40.000 kr. afbestillingsforsikring
 • Platinum: 1.645 kr. pr år, 60 dages rejseforsikring, 60.000 kr. afbestillingsforsikring, adgang til VIP lounges i lufthavne

Sydbank Privat

Sydbank tilbyder følgende Mastercard med rejseforsikring til privatkunder:

 • Debit Ung med rejseforsikring: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 345 kroner i årsgebyr
 • Gold: Dækker Europa, rejser op til 30 dage, 795 kroner i årsgebyr
 • Gold Plus: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 1.195 kroner i årsgebyr
 • Platinum: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 2.195 kroner i årsgebyr

Mulighed for rabat via Sydbank Favorit

Sydbank Erhverv og Private Banking

Som erhvervskunde har du adgang til samme Mastercard som privatkunder, dog ikke Debit Ung. Rejseforsikringerne er de samme som nævnt ovenover, men årsgebyret er en anelse højere for erhvervskunder.

Private Banking kunder har mulighed for at erhverve to eksklusive Mastercard: Private Banking og Private Banking Business. Begge kort inkluderer årsrejseforsikring til hele verden, på rejser op til 90 dages varighed.

Spar Nord Privat

Spar Nord tilbyder følgende Mastercard med rejseforsikring til privatkunder:

 • Mastercard Classic med rejseforsikring: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 395 kroner i årsgebyr
 • Mastercard Gold: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 895 kroner i årsgebyr
 • Mastercard Platinum: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 1.495 kroner i årsgebyr
 • Mastercard Travel Ung (18-29 år): Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 295 kroner i årsgebyr

Spar Nord Erhverv

Til erhvervskunder tilbyder Spar Nord to Mastercard løsninger med rejseforsikring:

 • Business Gold: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 1.195 kroner i årsgebyr
 • Business Platinum: Dækker hele verden, rejser op til 60 dage, 1.945 kroner i årsgebyr

Nykredit Privat

Nykredit tilbyder to Mastercard med rejseforsikring deres privatkunder: Mastercard Gold og Platinum. Begge inkluderer en årsrejseforsikring til hele verden, på rejser op til 60 dages varighed.

Årsgebyr for Nykredits Mastercard:

 • Gold: 800 kroner (Bank), 600 kroner (BoligBank), 300 kroner (BoligBank 360), Gratis (BoligBank 365)
 • Platinum: 2.100 kroner (Bank), 1.600 kroner (BoligBank), 1.300 kroner (BoligBank 360), 1.000 kroner (BoligBank 365)

Nykredit Erhverv

Nykredit har også to typer Mastercard med rejseforsikring til deres erhvervskunder: Mastercard Business og Mastercard Business Platinum. Begge dækker hele verden på rejser op til 60 dages varighed.

Årsgebyr for Nykredits Mastercard til erhverv:

 • Business: 495 kroner
 • Business Platinum: 1.695 kroner

Er du ordentligt dækket med et Mastercard?

Ovenstående informationer forklarer hvilke Mastercard fra de største danske banker der inkluderer rejseforsikring, men du skal være opmærksom på at hvert kort har forskelligt dækningsniveau. Du er nødt til at nærlæse forsikringsbetingelserne for det enkelte Mastercard, for at være helt sikker på hvordan du er dækket på din rejse.

Der kan være stor forskel på hvordan din egen person er dækket, om din familie er inkluderet, om dine personlige ejendele bliver erstattet ved tyveri, om rejsen skal være købt med kortet og så videre. Gør op med dig selv hvilke dækninger du har brug for og vælg et kort der dækker dine behov.

Ekstraordinær info: Coronavirus og Mastercard

Udenrigsministeriets rejsevejledninger kan have stor betydning for hvordan du er dækket af dit Mastercard. Vi har samlet bankernes særlige forbehold i forbindelse med coronavirus.

Danske Bank (dækker i samarbejde med Tryg Forsikring):
Der er ingen forbehold i Danske Banks rejseforsikringsbetingelser i forbindelse med Udenrigsministeriets orange eller røde rejsevejledninger.

Nordea (dækker i samarbejde med Tryg Forsikring):
Evakueringsdækningen frafalder, hvis du rejser til et land eller område efter Udenrigsministeriet har frarådet rejser dertil. Udover dette, er der ingen forbehold i forsikringsbetingelserne i forbindelse med Udenrigsministeriet rejsevejledninger.

Jyske Bank (dækker i samarbejde med Tryg Forsikring):
Dækker som udgangspunkt ikke skader ved rejser til områder, som danske myndigheder fraråder personer at rejse til, hvis skaden er en direkte eller indirekte følge af tilstanden i området.

Det betyder eksempelvis, at der ikke ydes erstatning for hændelser der relaterer til coronavirus, såsom udgifter til læge eller hospital, evakuering og ufrivilligt ophold.

Sydbank (dækker i samarbejde med Topdanmark Forsikring):
Dækker som udgangspunkt ikke skader ved rejser til områder, som danske myndigheder fraråder personer at rejse til, hvis skaden er en direkte eller indirekte følge af tilstanden i området.

Det betyder eksempelvis, at der ikke ydes erstatning for hændelser der relaterer til coronavirus, såsom udgifter til læge eller hospital, evakuering og ufrivilligt ophold.

Sydbank har dog ekstraordinært besluttet, at de også hjælper dig med at komme sikkert hjem, hvis du skulle blive syg med coronavirus inden for EU, Storbritannien, Schweiz eller Liechtenstein.

Spar Nord (dækker i samarbejde med IF Skadeforsikring):
Ved rejser til orange eller røde lande inden for EU/EØS dækker rejseforsikringen som normalt, også hvis du skulle blive syg af coronavirus.

Følgende udgifter er dog ikke dækket:

 • Evakuering/hjemrejse, der direkte eller indirekte skyldes Covid-19
 • Karantæne, der skyldes landes krav, anbefalinger eller andet, medmindre der er tale om karantæne grundet din egen sygdom opstået på rejsen
 • Covid-19 test

Ved rejser til orange eller røde lande uden for EU/EØS dækker rejseforsikringen ikke skader som direkte eller indirekte relaterer til Covid-19. Eksempelvis lægebehandling, hospitalsindlæggelse, karantæne, hjemtransport, flyforsinkelse med videre.

Nykredit (dækker i samarbejde med AIG Europe):
Der er ingen forbehold i Nykredits rejseforsikringsbetingelser i forbindelse med Udenrigsministeriets orange eller røde rejsevejledninger.

Sammenlign 2021-priser på rejseforsikringer

Europæiske ERV

Fra 207,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 305,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 400,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Europæiske ERV
Fra 207,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 305,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 400,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år.