Forhåndsgodkendelse og helbredserklæring til rejseforsikring

10. januar 2020

Ved sygdom eller skade opstået inden afrejse eller ved kronisk sygdom, skal du indsende en helbredserklæring for at få en forhåndsgodkendelse, så din rejseforsikring dækker.

Hvis du er kronisk syg, eller blot er syg eller tilskadekommen inden afrejse, skal du have en medicinsk forhåndsgodkendelse, for at din rejseforsikring dækker udgifter, der relaterer sig til den eksisterende sygdom. Du søger ved at udfylde og indsende en helbredserklæring til dit rejseforsikringsselskab.

Forhåndsgodkendelse og helbrederklæring ved kronisk sygdom

Har du en kronisk sygdom, skal du muligvis indsende en helbredserklæring inden afrejse. Er din sygdom stabil, og har du ikke fået ændret i din medicin, skal du dog ikke foretage dig noget.

Du skal indsende en helbredserklæring, hvis du er kronisk syg og:

  • din lidelse/sygdom ikke har været stabil inden for de sidste to måneder*
  • du har fået ændret i din medicin inden for de sidste to måneder*
  • din kroniske lidelse er alvorlig

*Vær opmærksom på at det hos nogle rejseforsikringsselskaber kan være op til seks måneder.

Forhåndsgodkendelse og helbredserklæring ved sygdom opstået inden afrejse

Er du syg uden at være kronisk syg, kan du stadig have brug for en medicinsk forhåndsgodkendelse, så udgifter i forbindelse med din sygdom kan blive dækket under din rejse. Du skal indsende en helbredserklæring, hvis du:

  • inden for de sidste to måneder har fået en nyopstået sygdom/lidelse*
  • inden for de sidste to måneder er blevet behandlet for en skade*
  • er gravid med komplikationer
  • inden for de sidste to måneder har været under udredning (og endnu ikke er blevet diagnosticeret)*
  • afventer en undersøgelse eller operation

*Vær opmærksom på at det hos nogle rejseforsikringsselskaber kan være op til seks måneder.

Hvordan dækker en forhåndsgodkendelse?

Din rejseforsikring dækker almindeligvis kun sygdom og tilskadekomst, der er opstået akut under rejsen. Den dækker derfor ikke omkostninger forbundet med eksisterende sygdom eller skade. Ønsker du at være på den sikre side, så du ikke selv skal stå for ekstra udgifter i forbindelse med forværring af din sygdom eller behov for lægehjælp i forbindelse med sygdommen, skal du have en medicinsk forhåndsvurdering – også kaldet en forhåndsgodkendelse.

Det er uddannede læger, der står for vurderingen, og der er to mulige udfald:

Fuld dækning: Rejseforsikringen dækker alle udgifter til akut opstået sygdom og tilskadekomst, samt udgifter i forbindelse med din eksisterende sygdom/lidelse.

Forbehold i dækning: Rejseforsikringen dækker kun udgifter til akut opstået sygdom og tilskadekomst. Udgifter til eksisterende sygdom/lidelse dækkes ikke.

Forhåndsgodkendelsen dækker kun én rejse. Næste gang du skal ud at rejse, skal du igen indsende en helbredserklæring. Skal du på rundrejse eller flere rejser inden for to måneder, kan du bede om at få en samlet forhåndsgodkendelse.

Forbehold i dækning – betydning

Er udfaldet af din forhåndsvurdering, at der er forbehold i dækningen af din rejseforsikring, betyder det, at udgifter i forbindelse med din eksisterende lidelse eller sygdom ikke dækkes ved forværring på rejsen. Du må gerne rejse; det bestemmer forhåndsgodkendelsen ikke, men du skal være opmærksom på, at du selv skal afholde ekstra udgifter i forbindelse med medicinkøb, lægebehandling eller indlæggelse i forbindelse med din kroniske eller eksisterende sygdom på din rejse.

Hvis din rejsedestination er inden for EU eller EØS, bør du medbringe dit blå sygesikringskort. Det sikrer dig, at du bliver behandlet på lige fod med det pågældende lands indbyggere i forhold til lægehjælp og indlæggelse.

Rejse uden medicinsk forhåndsgodkendelse

Er du kronisk syg, og er du rejst uden at have en indsendt en helbredserklæring og uden at have fået en medicinsk forhåndsgodkendelse, skal du kontakte SOS International (eller dit rejseforsikringsselskab, hvis det har egen alarmcentral), hvis din kroniske sygdom eller lidelse er forværret under din rejse. De internationale læger, der står for forhåndsvurderinger, vil ved henvendelse vurdere, om du kan få dækket dine udgifter i forbindelse med forværringen.

Forhåndsgodkendelse som gravid

Førhen skulle alle gravide søge om medicinsk forhåndsvurdering inden afrejse, men lovgivningen blev ændret i 2014. De fleste rejseforsikringsselskaber har nu en standard, der hedder, at du som gravid er dækket fuldt til og med 35. graviditetsuge. Det er kun, hvis du har oplevet komplikationer tidligere i graviditeten, at du skal indsende en helbredserklæring.

Læs mere rejseforsikring hvis du er gravid her: Gravid? Dét skal du vide om din rejseforsikring.

Sammenlign 2024-priser på rejseforsikringer

Europæiske ERV

Fra 270,-
Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 366,-
Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 452,-
Standarddækninger
Corona
Sygdom/tilskadekomst
Hjemtransport
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Årets
Rejseforsikring 2022
Europæiske
Fra 270,-

Standarddækninger
Sygdom
Tilskadekomst
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 366,-

Standarddækninger
Ulykke
Hjemtransport
Sygeledsagelse

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 452,-

Standarddækninger
Corona
Sygdom
Hjemtransport

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år. Opdateret i marts 2024.