Select Page

Hvad er forskellen på offentlig sygesikring, en sundhedsforsikring og en rejseforsikring?

30 Nov 2017 | Opdateret 04 Aug 2021

Hvornår er du dækket af din sygesikring, af en sundhedsforsikring eller af en rejseforsikring? Dét kan være svære at finde rundt i. Denne guide hjælper dig på vej.

At have et godt og sundt helbred, kan være vejen til et langt og lykkeligt liv. Derfor kan man nu om dage forsikre sit helbred på mange forskellige måder. Der er både offentlige sygesikringer og private sundhedsforsikringer, som dækker i Danmark og Europa – samt rejseforsikringer, der dækker i hele verden.

Det kan dog være svært at finde ud af præcis, hvornår dækker hvad? Det hjælper denne guide dig med. Du finder information omkring hvad, hvor og hvornår de enkelte forsikringer beskytter dig. Så er du godt rustet til alle aktiviteter, uanset hvor i verden du befinder dig.

Oversigt: Sådan er du dækket

Oversigten herunder er vejledende, læs mere om hvordan du præcist er dækket, i forklaringerne længere nede i guiden.


Pr. 4. august 2021 – RejseforsikringsGuiden.dk tager forbehold for ændringer.

Sygesikring – fra det offentlige

I Danmark er vi dækket af den offentlige sygesikring når vi bliver syge eller kommer til skade. Sygesikringen giver os ret til enten gratis behandling eller tilskud til behandling, alt efter hvilken sundhedsydelse der er tale om. Det er eksempelvis gratis at gå til lægen og komme på hospitalet, mens der ydes tilskud til tandlægen, kiropraktoren, psykologen og så videre. Er du under 18 år er det også gratis at gå til tandlægen. Læs mere på borger.dk/sygesikring.

Det blå EU-sygesikringskort
Det blå EU-sygesikringskort giver dig ret til at modtage behandling fra det offentlige, når du kommer til skade eller bliver syg på din rejse i Europa. Du er dækket på lige vilkår med borgerne i det land du rejser til. Det indebærer at der er stor forskel på hvordan du er dækket, alt efter hvor i Europa du befinder dig. I Danmark er det som sagt gratis at gå til lægen eller komme på hospitalet, men sådan er det ikke i alle europæiske lande. Flere steder er der gebyr eller procentvis egenbetaling på lægebehandling og hospitalsindlæggelse.

Det blå sygesikringskort gælder i alle EU-lande, samt Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz. Rejser du til Norge eller Sverige kan du nøjes med at vise det gule sygesikringskort. Det giver ret til samme behandling som det blå sygesikring.

Det er vigtigt at huske på at hjemtransport aldrig er dækket med det blå sygesikringskort. Kommer du eksempelvis så slemt til skade på skiferien at du skal transporteres hjem til Danmark, så er det for egen regning. Det er kun rejseforsikringer der dækker hjemtransport. Læs mere om dette i afsnittet om rejseforsikring.

Sygesikringskortet giver kun ret til behandling fra det offentlige
Det er vigtigt at huske på at sygesikringen kun giver ret til behandling fra det offentlige sundhedsvæsen. Det gælder både når det drejer sig om det gule sygesikring i Danmark og det blå sygesikringskort i Europa. Der ydes ikke tilskud til behandling på privathospitaler eller hos private læger. Ønsker du behandling fra det private, skal du selv betale eller have en sundhedsforsikring.

Sundhedsforsikring – privat sygesikring

En sundhedsforsikring tegnes gennem et privat forsikringsselskab. Sundhedsforsikringen dækker på mange måder som en sygesikring. Den væsentligste forskel er at man kan modtage behandling hos private læger og på privathospitaler.

For at bruge sundhedsforsikringen skal du først have en almindelig henvisning fra din egen læge. Efter du har fået henvisningen kontakter du forsikringsselskabet som skal godkende din skade. Når anmeldelsen er godkendt overtager forsikringsselskabet behandlingsforløbet. De henviser dig til et behandlingssted og står for alt betaling.

Der er som regel kortere ventetid på behandling gennem sundhedsforsikringer, fordi man bliver behandlet på privathospitaler. Mange sundhedsforsikringer har behandlingsgaranti på 10 dage, hvor det offentlige sundhedsvæsen i Danmark har behandlingsgaranti på 30 dage. De fleste sundhedsforsikringer tilbyder også at man kan få et gratis årligt sundhedstjek.

Sundhedsforsikringen dækker behandling i Danmark. Nogle gange dækkes også behandling i andre nordiske lande og Tyskland, men det er som sådan ikke en forsikring der dækker behandling i udlandet. For at være dækket i udlandet skal du købe en rejseforsikring.

Rejseforsikring – når du rejser i udlandet

En rejseforsikring dækker når du forlader Danmark. Du skal tegne en rejseforsikring gennem et forsikringsselskab inden du rejser. Hvis du rejser uden for Europa, og du bliver syg eller kommer til skade uden en rejseforsikring, så skal du selv betale alle omkostninger. Der er ingen økonomisk hjælp at hente fra det offentlige danske system.

Rejseforsikringen dækker omkostninger til lægebehandling, hospitalsindlæggelse, medicin, hjemtransport og meget mere. Du kan selv være med til at bestemme hvor meget du vil være forsikret. Du kan nemlig vælge forskellige dækningsniveau og købe ekstra tilvalgsforsikringer.

En rejseforsikring beskytter derfor meget mere end kun dit helbred. Den kan også beskytte dine ejendele, dit personlige ansvar hvis du forvolder skade på andre, den feriebolig du har lejet, samt mange andre ting. Her kan du se en komplet liste over dækninger for de danske rejseforsikringsselskaber.

Geografisk dækningsområde
Når du køber en rejseforsikring skal du vælge hvor i verden den skal dække. Du kan vælge mellem dækning i Europa, udvidet Europa, hele verden eksklusiv USA, og hele verden inklusiv USA. Jo bredere dækning du vælger, jo dyrere er forsikringspræmien. Grunden til at rejseforsikringen til USA er den dyreste, er fordi udgifterne til sundhedsydelser i Amerika er de højeste i hele verden. Det er derfor ekstremt vigtigt at du husker rejseforsikringen når du rejser til USA.

Rejseforsikringer dækker kun akut opståede sygdomme og ulykker
Til forskel fra sygesikringen så dækker rejseforsikringen kun akut opstået sygdomme og ulykker. Det vil sige at rejseforsikringen ikke dækker kroniske sygdomme, sygdomme som er opstået lige inden rejsen, eller regulære lægekonsultationer som eksempelvis rutinetjek i forbindelse med p-piller.

Indhent forhåndsgodkendelse ved kronisk sygdom
Det er en rigtig god idé at indhente en forhåndsgodkendelse hos dit rejseforsikringsselskab, hvis du har en kronisk sygdom, eller du har været syg op til din rejse. En forhåndsgodkendelse fastsætter om dine kroniske lidelser eller nuværende sygdomme er dækket på rejsen.

Det kan blive et problem hvis du ikke har søgt godkendelse, og der opstår komplikationer med en eksisterende lidelse mens du rejser. Når du anmelder en skade kan rejseforsikringsselskabet nemlig bede om at se dine patientjournaler fra de seneste måneder. Giver du dem ikke tilladelse til at indhente dine journaler, skal du ikke regne med at de vil godkende din skadesanmeldelse.

Forhåndsgodkendelsen gælder som regel kun til én rejse. Skal du på flere rejser inden for er par måneder kan du dog godt få en samlet godkendelse. Har der været komplikationer i forbindelse med din graviditet, bør du altid søge forhåndsgodkendelse inden du rejser. Er du i tvivl om om nogle af disse vilkår gælder for dig, så kontakt altid dit rejseforsikringsselskab og spørg dem til råds.

Sammenlign 2021-priser på rejseforsikringer

Europæiske ERV

Fra 207,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Orange lande
Røde lande
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda

Fra 305,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Orange lande
Røde lande
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring

Fra 400,-
Standarddækninger
Corona/COVID-19
Orange lande
Røde lande
Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

Europæiske ERV
Fra 207,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Orange lande
Røde lande

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom, hjemtransport, sygeledsagelse, tilkaldelse, tandlægebehandling, fysioterapi, kiropraktor, lægelig fejlbehandling, privatansvar, retshjælp, overfald (erstatning), eftersøgning og redning, evakuering, krisehjælp, bagageforsinkelse, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, erstatningsbil inden afrejse, forsinket fremmøde, forsinket ankomst og selvrisiko på indbo og kasko.

Plusdækninger: Hjemkald, ødelagt ferie og ferieboligsikring.

Tilvalgsdækninger: Vintersport, bagage, sportsudstyr, rejseulykke og afbestillingsforsikring.

Gouda
Fra 305,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Orange lande
Røde lande

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, tilkaldelse og sygeledsagelse, hjemkaldelse, lægevagt, tandlæge, fysioterapi, krisehjælp, evakuering, lægelig fejlbehandling, ulykkesdækning, privatansvar, retshjælp, forsinket fremmøde, ferieboligsikring, selvrisiko ved leje af motorkøretøj, rejsedokumenter, erstatningsbil inden afrejse, hjemtransport af egen bil, bagageforsinkelse (tilvalg ved skirejseforsikring) og forsinket hjemrejse.

Tilvalgsdækninger: Bagage og personlige ejendele, feriekompensation, udvidet ulykkesdækning, skitillæg og forsinket ankomst (ved skirejseforsikring).

Dansk Rejseforsikring
Fra 400,-

Standarddækninger
Corona/Covid-19
Orange lande
Røde lande

Trustpilot-rating

Se alle dækninger

Standarddækninger: Sygdom og tilskadekomst, hjemtransport, hjemkaldelse, tilkaldelse og sygeledsagelse, bagage, bagageforsinkelse, tandlæge, fysioterapi, kiropraktor, ulykkesdækning, privatansvar, feriekompensation, overfald (erstatning), retshjælp, forsinket fremmøde, krisehjælp, evakuering og skisport.

*Priserne er baseret på en årsrejseforsikring til Europa, for én person på 35 år.